Bergvärme

Fördelar med bergvärme

Fördelar med bergvärme

Installera bergvärme är ett miljömässigt och ekonomiskt alternativ mot flera andra värmekällor. I korthet används den värme som lagrats i berget, sjön eller i grundvattnet. Vad är fördelarna?

Störst energibesparing

Av de olika värmepumpar som finns tillgängliga i Sverige ger bergvärme den största energibesparingen. Hur stor besparingen blir beror självklart på vilken värmekälla som man hade innan. Har man exempelvis direktverkande el blir det mycket stor energibesparing. Uträkningar visar att besparingen kan nå upp mot 80%.

Värme – och kyla

Bergvärme ger inte bara värme – utan även kyla. Under höst, vinter och vår ges tillgång till varmvatten samt uppvärmning av bostaden. Under sommarmånaderna är däremot behovet större av kyla. Systemet kan då användas för att skapa en kylande effekt. På så vis får man både kyla och värme och därmed en jämnare inomhustemperatur. Något som flera andra värmekällor inte kan erbjuda.

Underhållsfritt

Jämfört med andra värmekällor är bergvärme väldigt underhållsfritt. Att exempelvis byta från att elda i panna till bergvärme frigör stor tid för de boende. Men även här beror skillnaden på vilken värmekälla man hade tidigare.

Kan även användas på små tomter

Med dagens utbud av bergvärmepumpar kan du ha denna värmekälla oavsett om du bor på en liten eller stor tomt. Det är inte längre någon begränsning utifrån denna faktor.

Berg- Jord eller Vatten?

Med bergvärme, jordvärme och vattenvärme används en liknande teknik. Men dessa passar vid något olika tillfälle. Bergvärmen tar tillvara värmen som lagrats i det berg finns långt under boendet. Borra på tomten (kolla upp med kommunen först var borrning får ske) och installera värmen. Här är man helt begränsad till tomten.

Jordvärme utvinner värmen som finns i ytskiktet på jorden. Här lägger man ut anordningen på en större yta. Istället för att gräva mycket djupt används ytvärmen på ett större område. Sjövärme passar dig som bor nära en sjö. Det är då värmen från sjöbotten som tas tillvara i likhet med hur bergvärme delvis fungerar.

Det finns även luft/vattenvärme, solvärme och naturkyla som ger värme/kyla. Solvärme används för att ta till vara på den energi som solen ger. Med solvärme kan varmvatten till en normalstor villa skapas under vår och sommarmånaderna. Men det krävs då att det är normalmycket sol.

Hör med en installatör eller återförsäljare om du är osäker på vilken slags värmekälla som skulle passa bäst utifrån dina förhållanden.

Gustaf Martinsson
Senaste inläggen av Gustaf Martinsson (se alla)