Skog

När måste privatpersoner anlita företag för trädfällning?

En privatperson får ta ner träd på den egna tomten utan att något tillstånd krävs. Det finns därmed aldrig krav på att trädfällning måste ske