Bastu

Hur varmt ska det vara i en bastu?

Hur varmt som man önskar ha det i en bastu varierar självklart från person till person. Men det är även avgörande utifrån vad för slags