Ritningar

Konstruktionsritningar för tydligare offert och bygglov

Många förknippar konstruktionsritningar enbart med bygglov. Ritningar som måste in till kommunen för att de ska kunna handlägga ärendet och sedan ge bygglov varpå byggnationen