Bygg

Hur ofta bör en stamrenovering i Stockholm göras?

Vid en stamrenovering i Stockholm renoveras stammarna i en fastighet. Detta är ett arbete som mellan tummen och pekfingret bör utföras var 40:e till 50:e