Industri

Spånsug för bättre luft i verkstaden

Om du jobbar med trä eller andra material som kräver sågning, hyvling, eller slipning, känner du till utmaningen med luftburna damm och partiklar. Särskilt i