energi

Bygglov för solceller – vad gäller?

Solceller är förnybar energi och något som generellt uppmuntras av kommun, stat och landsting. Att installera dem kan ge subventioner och stöd i olika former.