energi

Bygglov för solceller – vad gäller?

Solceller är förnybar energi och något som generellt uppmuntras av kommun, stat och landsting. Att installera dem kan ge subventioner och stöd i olika former. Men vad gäller egentligen för den som vill ansöka om bygglov för solceller?

Då behövs det inte

Det beror till hög grad på solcellerna utformning. Så länge solcellerna följer takets lutning eller formen på huset, krävs inget bygglov för solceller även om det är detaljplanelagt område. Det är bra att känna till att reglerna kan variera något mellan olika kommuner. För att vara säker är det därför bäst att gå in på just din kommuns hemsida för att läsa mer. Om det inte finns tillräcklig information på hemsidan, bör det finnas ett telefonnummer du kan ringa. Det här är mycket viktigt att göra innan en installation påbörjas.

Generellt krävs inte bygglov om du uppfyller följande:

  • Installeras på en- eller tvåbostadshus.
  • Följer byggnadens form och inte är vinklade uppåt eller utåt.
  • Inte har någon påverkan på byggnadens konstruktion.
  • Installationen utförs i enlighet med fastighetens detaljplan, till exempel att den inte överstiger angiven totalhöjd.

När behövs bygglov för solceller?

Bygglov för solceller behövs i vissa fall, till exempel när det ska installeras på kulturklassade byggnader. Det gäller också i de fall som installationen inte följer punkterna som nämns under rubriken ovan. Generellt kan man säga att du behöver bygglov för solceller om något av följande uppfylls:

  • Byggnad är kulturklassad, alternativt är belägen i ett kulturhistoriskt värdefullt område.
  • Det finns angivet i detaljplanen att bygglov är nödvändigt.
  • Solcellerna ska integreras i taket eller fasaden, det vill säga inte monteras utanpå.

Hur ansöker man om bygglov?

Börja med att tala med din kommun eller gå in på deras hemsida. Här finns det instruktioner för hur du går tillväga om du ska söka bygglov för solceller eller andra projekt. Till exempel bör du hittar en ansökningsblankett på din kommuns hemsida, där du kan fylla i den information som krävs.

Känner du dig inte säker på hur blanketterna ska fyllas i eller vilka dokument som ska bifogas? Tala med byggnämnden i kommunen. Det är bra att vara beredd på att handläggningstiderna ibland kan vara långa, och det beror i hög grad på vilken kommun du bor i och hur hög belastningen är för tillfället.

Gustaf Martinsson
Senaste inläggen av Gustaf Martinsson (se alla)