Fastigheter

Stambyte – Hur ofta ska det ske?

Flera av de stora byggbolagen som genomför stambyte har FAQ på sina hemsidor. En hel del frågor handlar om tidsaspekten och hur stambytet påverkar de som bor i bostäderna. Här presenteras fem av de ofta förekommande frågorna.

Stambyte – Hur ofta?

På flerbostadshus behöver stambyte ske efter mellan 30 och 60 år. En del företag anger 25 – 60 år. Det finns ingen statistik på hur ofta som det sker men ungefär denna tidsaspekt gäller. Har stammarna bytts bör man alltså absolut minst räkna med att de håller i 30 år. Se vidare i artikeln stambyte hur ofta från Danixo. Men det kan även bli över det dubbla. Det avgörs av:

  • Rörens material
  • Rörens påverkan
  • Rörens underhåll och service

Byte av rör – Vilka byts ut?

Vid stambyte så sker byte av samtliga rör i fastigheten. Det gäller därmed både avloppsrör och tappvattenrör. Däremot byts inte ledningar som är sammankopplade med elementen. Detta förutsatt att det är uppbyggt på ett separat system.

Partiellt byte – Är det bättre?

Partiellt stambyte är smidigare och mer ekonomiskt – förutsatt att det går att genomföra. Det är egentligen inte ett alternativ utan komplement. Med partiellt byte sker delar av stamrenoveringen successivt i samband med att lägenhetsinnehavaren genomför en badrumsrenovering.

Stamspolning – Hur ofta?

Stamspolning är en rengöringsprocess av stammarna. Genom att detta sker kan de få längre livslängd vilket gör att bytet kan skjutas upp. På detta sätt kan man säga att stamspolning avgör hur ofta som stambyte behöver ske. Med service och underhåll hålls stammarnas kvalité längre tid.

Stambyte – Hur ofta innebär det högre hyra?

Fastighetsägare försöker planera badrumsrenoveringar i bostäderna så att dessa sammanfaller med stambyte. På detta sätt blir det mest kostnadseffektivt. Det innebär därmed även att badrummet renoveras och får bättre kvalité i och med renoveringen. En åtgärd som innebär att fastighetsägaren får ta ut en högre avgift, hyra. Det blir därmed en regel, med få undantag, att hyra blir högre efter en stamrenovering. Vid bostadsrättsföreningar är det inte själva kvalitetshöjningen som ligger till grund för högre avgift. Istället är det föreningens ekonomi. Behöver stora lån tas för denna renovering innebär det högre månadsavgift för att täcka denna kostnad.

Bo kvar? – Är det möjligt?

Ja, i teorin kan du bo kvar. Men vill du det? Under 4 – 8 veckor kommer hantverkare att arbeta i badrum, kök och tvättstuga. Toalett och dusch kommer vara avstängd under vissa av dessa veckor. Många väljer därför att bo hos en vän eller släkting.

Finn Ivarsson