Badrum

”Befintligt skick” försvarar inte usel badrumsrenovering

”Befintligt skick” försvarar inte usel badrumsrenovering

Kan säljaren helt komma undan ansvar om en bostad säljs i ”befintligt skick”? Nej, det finns ändå krav på att bostaden ska vara i ungefärlig normal standard. Det visar sig efter en dom gällande en badrumsrenovering i Stockholm – som skapade en tvist i domstol.

För ett par år sedan såldes en finare bostadsrätt på Strandvägen i Stockholm för 7,5 miljoner. I kontraktet stod det att lägenheten såldes ”i befintligt skick” vilket betyder att köparen generellt inte kan vända några krav mot säljaren om felaktigheter upptäcks.

Men när köparen flyttat in och anlitat en besiktningsman framkom att en tidigare badrumsrenovering varit undermålig. Denna badrumsrenovering hade skett 2009 och förväntades därmed följa de då gällande byggreglerna. Men så var inte fallet. Det saknades exempelvis tätskikt och dränering. Man hittade även fel vid duschen som klassades som farliga.

Det slutade med att ett företag från Stockholm fick genomföra en totalrenovering av badrummet. Dessutom valde köparen att stämma säljaren eftersom han ansåg att det var för grova fel. Stockholms tingsrätt ansåg däremot att säljaren gjort rätt och gav honom rätt.

Men köparen valde att dra ärendet vidare och ansökte till Svea Hovrätt. Här ändrades beslutet och man ansåg att köparen hade rätt. Det man i detta fall lutade sig mot var att en köpare bör kunna förvänta sig att en bostad är på en viss ”miniminivå”. Detta alltså även om man valt att sälja den i befintligt skick och därmed avtalat bort rätten för klagomål.

I detta fall har man alltså gått förbi köparens undersökningsplikt och kommit fram till att befintligt skick inte gäller för samtliga skador eller dåliga renoveringar. Frågan slutade med att säljaren blev tvungen att betala 200 000 kr i skadestånd till köparen.

Vad är miniminivå?

Som denna undermåliga badrumsrenovering i Stockholm visar kan man alltså inte skydda sig helt och hållet som köpare genom att hävda att köp sker genom ”befintligt skick”. Det finns en lägstanivå som ändå måste vara uppfylld.

Men som Svea Hovrätt påpekar så var lägstanivån för låg i förhållande till priset på bostaden. Hade bostaden sålts för lägre pris hade alltså miniminivån varit lägre. Därmed skapas en svår definition kring hur miniminivån ska räknas ut utifrån marknadsvärde, bostadens pris och eventuella skador som hittas i renoveringen.

Gustaf Martinsson
Senaste inläggen av Gustaf Martinsson (se alla)