Bastu

Hur varmt ska det vara i en bastu?

Hur varmt som man önskar ha det i en bastu varierar självklart från person till person. Men det är även avgörande utifrån vad för slags bastu man har. Med exempelvis hög luftfuktighet kommer bastun att upplevas varmare än vad temperaturen visar. Därmed gäller även det motsatta. Generellt finns ingen gräns för hur varmt eller ”kallt” det kan vara i en bastu.

Bastutemperatur – Få rätt temperatur

Det är däremot ytterst få som bastar med en temperatur under 50 grader. Enligt vissa är den vanligaste nivån på 70 – 90 grader. Det är vad man hittar i badhus och andra platser som erbjuder bastubad. I detta fall är däremot luftfuktigheten mycket låg. Det handlar bara om några procents luftfuktighet i dessa modeller som klassas som ”torrbastu”.

Hur varmt bastu

Torrbastu eller våtbastu

Har man däremot en luftfuktighet upp mot 30% sänks generellt temperaturen ner mot ca 50 – 70 %. De som bastar kommer uppleva samma ”värme” som ovan men luftfuktigheten gör att kroppen känner av värmen mer vilket därmed gör att själva temperaturen kan vara lägre. Det kan exempelvis jämföra med ångbastu där luftfuktigheten närmar sig 100%.

Rätt luftfuktighet i bastun

Ånga pumpas ut i bastun vilket innebär att man inte behöver ha högre än 40 – 50 graders värme. Detta är en bastuform som blir allt mer populär och detta inte minst i spa och lite mer exklusivare anläggningar. En bastuform som just har 40 – 50 grader är den turkiska badformen Hamam. Det kan förenklat jämföras med en mix av bad och ångbastu. Här hålls en hög luftfuktighet i stort sett i hela badhuset.

En mix mellan luftfuktighet och temperatur

Det är alltså temperaturen i förhållande till luftfuktigheten som avgör hur varmt vi upplever det vara i en bastu. Att enbart titta på temperaturen blir alltså missvisande och något som inte kan jämföras. Ska det ske en rättvis jämförelse måste man ställa detta mot luftfuktigheten.

Skaffa temperaturmätare

Många har temperaturmätare men inte luftfuktighetsmätare i sin bastu men genom att installera de bägge kan man lättare hitta den mix mellan temperatur och fuktighet som man trivs med bäst. Är det torrbastu som lockar med hög temperatur? Eller kanske en ångbastu med varm ånga som ger den varma och sköna känslan.

Torr bastu vs. våt bastu

Det är troligt att du har hört talas om termerna ”torr bastu” och ”våt bastu”, men vet du vad skillnaden är? Här nedan skall vi breda ut oss lite och förklara vad skillnaden är mellan våt bastu och torr bastu.

En våt bastu är egentligen ingen bastu alls, åtminstone inte på det sätt som traditionella bastur gör. Termen ”våtbastu” används vanligtvis för att beskriva ett ångbad, som genererar fuktig värme. Liksom en bastu kan den öppna porerna och luckra upp musklerna, bland andra hälsofördelar.

Torr bastu och våt bastu bra för kroppen

Till skillnad från bastun är ett ångbad dock nästan lufttätt och bygger upp en stor mängd fukt; luften är så fuktig att vatten faktiskt kondenserar på väggarna. Värme skapas i ett ångbad med en anordning som kallas ånggenerator, som kokar vatten till ånga och släpper ut den i luften.

Traditionell bastu – Torr bastu

En torrbastu, eller som vi numera vet en traditionell bastu, skapar torrvärme på ett helt annat sätt. Det mest traditionella sättet är med ved som brinner i en kamin, och vatten hälls med en skopa från en bastuhink på stenarna ovanför den. Detta skapar visserligen en viss fukt, men inte alls i närheten av de nivåer som ett ångbad har. Det andra sättet är elektriskt, där en elektrisk spis värmer upp stenarna för en ännu torrare värme. Detta är vanligast i små utrymmen som lägenheter eller gym. Saunor har en ventilation som kontinuerligt för in frisk luft för att begränsa fuktuppbyggnaden.

Bastutemperaturer mellan 70 – 100 grader

De flesta bastutemperaturer är inställda på mellan 75 – 95 grader, medan ångbastuerna ligger runt 50 – 70 grader. Eftersom den 100-procentiga luftfuktigheten hindrar svetten från att avdunsta kan dock ångbasturum ofta kännas ännu varmare än basturum. Temperaturen mäts med en termometer och en hygrometer visar luftfuktigheten.

Vilken typ av bastu är bäst för dig?

Du kanske undrar om en våtbastu (ångbastu) eller en torrbastu är bättre för dig. De som har tillstånd som förvärras av fukt kommer att tycka att en bastu är det bästa alternativet, medan ångbastu kan hjälpa mer vid trängsel i bröstet eller bihålorna. Allt handlar om personliga preferenser.

Rätt bastu med rätt temperatur

Nu vet du mer om temperatur och luftfuktighet i en bastu och lite hur man skall tänka när man skall brassa på med värme i en bastu. Känn dig fram till rätt värme, luftfuktighet samt om du skall ha en torrbastu eller en våtbastu. Det finns många vägar att ta, men när man hittar rätt så har man en bra och fungerande bastu livet ut om man vill så.

Stephan Håkansson
Senaste inläggen av Stephan Håkansson (se alla)