3D Visualisering

Arbetsprocessen inom 3d visualisering

Arbetsprocessen inom 3d visualisering

Olika företag kan självklart arbeta på olika sätt med 3d visualisering och den process som leder fram till en färdig produkt till kunden. Däremot har flera av företagen liknande steg framåt.

Första steget – Målet med 3d visualisering

Kunden och leverantören möts för en diskussion kring produkt och mål. Vad är målet med den 3d visualisering som beställs. Här skapas även underlag för hur visualiseringen ska skapas och presenteras.

Andra steget – 3d modellering

När nu företaget har fått en bild om vad som ska skapas är nästa steg att producera en 3d modellering. Det är därmed en 3d-modell som tas fram. En modell som därmed kan ses från flera olika håll och där färg och form enkelt kan ändras. Det kan därmed jämföras med ett skelett som sedan yttre faktorer ändras på. Om kunden är nöjd med den modellering som skett går steget vidare.

Tredje steget – 3d rendering

Nu börjar 3d visualiseringen ta fart vilket kan ske både i foto och videoformat. Renderingen handlar om att skapa produkten i dess rätta miljö och format så att kunden kan använda dem. Detta med exempelvis verklighetstrogna bilder som kan användas istället för fotografier.

  • Bilder

Vid 3d visualisering kan slutprodukten bli en statisk bild. En bild som med exempelvis 3d effekter presenterar en produkt, ett hus eller en tjänst.

  • Animeringar

Om animeringar används skapas rörlig media. Media som efterliknar verkligheten men har mer flexibel möjlighet till presentation och användning. Det kan exempelvis vara en presentation av en möbelgrupp där animeringen visar möblerna i olika miljöer, med olika funktioner och hur dessa kan användas av olika kundgrupper.

  • 360 graders bilder

Med 360-bilder kan en virtuell rundvandring skapas. Med hjälp av 3d visualisering kan därmed exempelvis bilar eller bostäder visas – trots att de inte finns i produktion ännu. Med rundvandringar i lägenheter kan spekulanter boka dessa redan innan byggherren börjat bygga.

Det kan liknas med ett ”datorspel” där besökaren själv navigerar runt i bostaden, i fabriken eller vad som presenteras med denna grafik.

Med tanke på bredden kan 3d visualisering användas inom en rad olika områden. Framförallt handlar det om att presentera en produkt eller tjänst på ett visuellt, pedagogiskt och strukturerat sätt. Det kan därmed ske i exempelvis E-butiker för att kunderna ska kunna se produkterna från olika vinklar likväl som i stora projekt där upplevelsen av en helt ny galleria ska presenteras.

Gustaf Martinsson
Senaste inläggen av Gustaf Martinsson (se alla)