Konstruktion

Hur ska bygglovsritningar se ut?

Funderar du på att fixa bygglovsritningar på egen hand? Om man är helt oerfaren sedan tidigare finns det en del att läsa på kring. Framförallt är det en god idé att titta på exempelritningar, så att man snabbt får en överblick kring vad som gäller. I den här texten får du en kort introduktion till vad det innebär att fixa ritning för bygglov själv. Behöver du hjälp med att upprätta bygglovsritningar på rätt sätt, finns konsulter att höra av sig till. Dessa har stor erfarenhet av bygglovsfrågor och kan ofta påskynda arbetet.

Det är inte bara en ritning för bygglov

Det är ofta flera ritningar som ska ingå i de bygglovshandlingar du skickar in. Till exempel:

  • Sektionsritning. En sektionsritning ska visa en genomskärning av byggnaden samt saker som bjälklag, golv, skorsten och tak. Även rummens höjd och taklutningen ska framgå.
  • Fasadritning. I en fasadritning ska byggnaden visas rätt framifrån. Kommunen brukar vilja att varje fasad som ska förändras får sin egen ritning och skickas in. Här ska bland annat byggnadshöjd, fönster, altaner och trappor framgå tydligt.
  • Situationsplan. En situationsplan ska visa hela fastigheten ovanifrån. Med hela fastigheten menas även tomt och ev. byggnader på marken. Här ska det bland annat framgå vilka mått det är till gränserna, hur ledningar och vägar skall anordnas samt läget (eller det planerade läget).

Titta på exempelritningar

Ett bra sätt att komma igång är att titta på exempelritningar. Det finns gott om dem på nätet – det är bara att söka på fraser som ”ritning för bygglov exempel” och du bör få fram flera resultat. Till exempel kommer du upptäcka vad som mer ska finnas med på en ritning för bygglov, så som skalstock och ritningshuvud.

Notera även skalorna och hur de anges på ritningarna. De vanligaste skalorna att använda vid bygglovsritningar 1:50 eller 1:100. 1:100 innebär att en cm på pappret motsvarar hundra centimeter i verkligheten.

Eller… ta hjälp av en firma med ritning för bygglov

Det finns flera firmor som specialiserar sig på att hjälpa sina kunder med att ordna flera eller endast en ritning för bygglov. Visst, smakar det så kostar det – men i förhållande till vad hela byggprojektet kommer att kosta blir det kanske inte en avsevärt stor prisökning av projektet i stort. Vad det kostar beror bland annat på vilken firma du väljer och hur många kvadratmeter som din ny- eller tillbyggnad ska utgöra.

Finn Ivarsson