Fastigheter

Därför behöver du ett reningsverk för BDT

BDT är ett samlingsnamn för den del av det avloppsvatten från hushållet som kommer från bad, disk och tvätt, därav initialerna. Detta vatten kallas också ibland för gråvatten. BDT är dock inte vatten som kommer från toaletten, utan innebär istället vatten som kommer från:

  • Diskbänk och diskho (från handdiskning)
  • Handfat
  • Dusch
  • Bidé
  • Badkar
  • Diskmaskin
  • Handtvätt
  • Tvättmaskin
  • Skur- och rengöringsvatten, till exempel när du skurar och rengör ditt golv.

BDT behöver renas för både miljön och av hälsomässiga skäl. Majoriteten av smittorisker och föroreningar som kommer från landets alla hushåll kommer från toalettavfallet, inte vatten från DBT. Det innebär dock inte att vattnet är helt rent. Risken är nämligen att det finns bakterier eller andra föroreningar i BDT-vattnet. Detta kan påverka på ett negativt sätt eller till och med skada oss människor och vår omgivande miljö. Detta vatten behöver därför renas vilket du kan göra på flera olika sätt.

Så kan du rena ditt BDT

En avloppsanläggning för BDT-vatten behöver uppfylla vissa krav. Till exempel får inte anläggningen ligga för nära dricksvattenbrunnar eller tomtgränser. Det ska alltså finnas ett tillräckligt skyddsavstånd till grundvattnet för att inte dricksvattnet eller diken, åar eller sjöar ska förorenas eller för att försämra vattnets kvalitet. Anläggningen, eller reningsverket, behöver också leda bort det vatten som har renats från anläggningen. Den måste även ha kapacitet för att klara av att rena vattnet beräknat på antalet personer som ni är i hushållet.

Att rena vattnet från BDT kan göras på olika sätt, till exempel genom infiltration, markbädd, septiktank, bevattning, BDT-filter eller minireningsverk. Hos Svenskt Avlopp kan du hitta ett mindre och kompakt reningsverk med inbyggd slamavskiljare. Detta hjälper dig enkelt att rena ditt vatten på ett effektivt sätt. Reningsverket finns för ett hushåll (5 personer) och flödet är upp till 750 liter per dygn. Det går dessutom snabbt att installera reningsverket och även att ta i drift så att du smidigt kommer igång med rening av ditt vatten.

Innan du installerar ett reningsverk behöver du kontrollera med din kommun om du behöver tillstånd. En anläggning för rening av BDT-vatten kräver dock alltid en anmälan enligt miljöbalken.

Finn Ivarsson