Bygg

Ditt fritidshus är det nya kontoret

Ett fritidshus har traditionellt sett varit en tillflyktsort från det jäktiga livet i staden. Det har varit förknippat med fritid och semester, men på grund av strukturella trender i samhället är det på väg att bli så mycket mer än så.

En färsk undersökning som Svensk Adressändring har givit Novus i uppdrag att utföra visar nämligen på en spännande trend. Undersökningen indikerar att mer än var tionde svensk (13%) vill använda sitt fritidsboende som arbetsplats under våren 2021 jämfört med före pandemin. En tiondel (11%) anger också att de kommer spendera åtminstone halva sin arbetstid i fritidshuset i vår. Hela en tredjedel (34%) menar också att det efter pandemins slut kommer vara normaliserat att arbeta på distans från sitt fritidsboende.

Pandemin har som bekant påskyndat digitaliseringen av samhället och visat att det är möjligt för fler arbetstagare än någonsin att arbeta på distans. Detta har varit en ögonöppnare för många människor och kommer sannolikt vara början på en omfattande nettoflytt från Sveriges städer till landsbygden. Och vad passar väl då bättre än att kunna använda sitt fritidshus som såväl permanentboende som hemmakontor!?

Trycket på fritidshus ökar till följd av jobba hemma-trenden

Långt ifrån alla kommer förstås välja att bosätta sig i sitt fritidsboende. Men i allt högre grad kan det inom en snar framtid vara aktuellt med dubbelt boende, d.v.s. att man delar sin tid mellan sitt fritidshus och ett permanentboende.

Den undersökning som Novus nu har utfört visar också att vilja är som störst att arbeta på distans från ett fritidsboende bland de som i dagsläget inte äger ett sådant. Det skulle kunna innebära att ökat tryck på marknaden för fritidshus och nybyggen av desamma. Alldeles oavsett står det klart att det är en stor strukturell förändring som är på väg att äga rum – en trend som helt och hållet kan förändra det sätt på vilket vi bor och arbetar.

För att sammanfatta undersökningens resultat kan vi nämna att:

  • 13% av de som har tillgång till ett fritidsboende vill kunna arbeta mer från sitt fritidshus än tidigare.
  • 11% anger att de skulle vilja jobba ungefär halva sin arbetstid från landet.
  • Två tredjedelar av de som idag saknar ett fritidsboende uppger att de kan tänka sig att arbeta från ett fritidshus från och med våren.
Ann-Christine Viklund