Fönster

Att byta fönster – Vad gäller i Enköping?

Oavsett om du ska byta fönster på din egen villa eller om det är en stor bostadsrättsförening som ska genomföra fönsterbyte behöver planering, jämförelse av priser och kontroll om bygglov krävs genomföras i förhand.

Så går det till att byta fönster – enligt ett byggföretag i Enköping

Processen är förhållandevis lika oavsett vilket företag som anlitas. Följande exempel är från ett företag i Enköping som säljer, renoverar och installerar dörrar och fönster.

 1. Diskussion och kontroll
  Behöver verkligen bostadsrättsföreningen byta fönster eller räcker det med att renovera dem? Boka in ett besök av experter som kan mäta och avgöra vilket alternativ som är bäst.

 2. Fri offert med fast pris
  Har ni bestämt er för att byta fönster? Då är nästa steg att få en kostnadsfri offert med fast pris. Det är standard att en representant från företaget kommer till föreningen och granskar förutsättningarna varpå de kan ge en offert. Eftersom det är så olika förutsättningar är det omöjligt för företagen att ge offert utan att först granska.

 3. Planering och kommunikation
  Innan man påbörjar att byta fönster inom en bostadsrättsförening eller större hyresfastighet sker en noggrann planering tillsammans med ansvariga inom föreningen. Dessutom behöver tydlig kommunikation ske med de som bor i lägenheterna så att de ska känna sig trygga i vad som väntar.

 4. Bytet
  Att byta fönster kan ske både på sommaren och på vintern. Skillnaden är hur många fönster som byts i taget. Vid byte under vintern kan exempelvis ett rum bytas i taget vilket gör att värmen bibehålls tydligare under bytet. Dessutom installeras då värmefläktar som håller ute kylan.

Bygglov och bygganmälan

Om du behöver ansöka om bygglov alternativt bygganmälan beror på om de nya fönster som ska monteras kommer att ändra bostadens utseende eller inte. Men det finns även andra saker som påverkar behovet av bygglov.

 • Inom detaljplanerat område
  Om du bor inom detaljplanerat område bör du alltid kontakta Enköpings kommun och fråga om bygglov krävs. Det går att se på Enkoping.se var gränsen går för detaljplanerat område.

 • Om byggnaden ändrar karaktär och/eller utseende
  Det kan finnas tidigare bygglov som angett att bostaden ska byggas med vissa färger och former. Det är detta som ger byggnaden dess karaktär och avgörs bland annat av närliggande bostäder. I det fall som utseendet ändras ökar risken att bygglov krävs.

 • K-märkt eller på annat sätt skyddad bostad
  En bostad som är K-märkt skyddas enligt lag. Därmed behöver renovering ske enligt vissa regler. Det kan även gälla historiska byggnader eller byggnader som av annan anledning inte få ändras.
Hedvig Nordström
Senaste inläggen av Hedvig Nordström (se alla)