Industri

Spånsug för bättre luft i verkstaden

När man jobbar med trä eller andra material vilka sågas, hyvlas eller slipas, uppkommer en hel del damm och partiklar som fyller luften. I en mindre verkstad där ventilationen är begränsad kan detta resultera i en uppsjö hälsovådliga situationer. Att behandla vissa träslag kan ge värre allergiska reaktioner och hantering av kompositmaterial kan vara direkt skadligt. En andningsmask gör stor skillnad för den som jobbar i en sådan miljö, men det är ohållbart i längden. Att investera i en spånsug kan radikalt förändra hälsoaspekten och eliminera en rad följdproblem. För den som endast jobbar med snickerier som lekman kan det kännas svårt att ta kostnaden för en professionell spånsug, men det finns en rad olika alternativ att titta närmare på. Till skillnad från en dammsugare kan en spånsug hantera betydligt större volymer spån. Vidare är filtreringen av luft någonting helt annat!

Här finns ett stort sortiment för den som söker en professionell spånsug för industri. Oavsett vad för dimensioner som krävs, kan man hitta ett system som kan hantera behovet av spånhantering och luftrening. Att hitta begagnade alternativ går också via denna webbplats som kontinuerligt besöks av de med verksamhet som förknippas med bearbetning av trä.

Täta filter för bättre luft

En spånsug har flera olika funktioner och kan med lätthet sägas förändra hela arbetsmiljön. Å ena sidan möjliggör en effektiv spånsug arbete på detaljnivå. Suger man inte upp damm och spån kan man ha svårt att göra exakta moment i arbetet. Vidare förenklar man den generella renhållningen i produktionsanläggningen. Damm och spån hittar sin väg in i varenda vrå i fastigheten. Att automatiskt undanröja problemen innan de inträffar är gynnsamt för alla inblandade i produktionen.

Den kanske viktigaste faktorn som går att peka på när det gäller användning av en spånsug är att luften blir bättre att andas. När det finns slipdamm i luften kan både ögon och luftvägar påverkas negativt. Beroende på vad för material man jobbar med, kan man också råka ut för reaktioner. Det är inte bara plastmaterial som kan ha dessa effekter utan även många träslag vars damm blir mycket finkornigt. En spånsug för industriell användning kan hantera mycket stora mängder spån och filtrerar luften på ett sätt som vida överträffar alla mindre välbyggda alternativ på marknaden.

Profilbild
Senaste inläggen av Stephan Håkansson (se alla)