Industri

Plastbandning ett säkert alternativ

Det finns flera olika typer av bandning som anses vara ett säkert alternativ till stålbandning. Om du ska säkra större volymer av lättare last kan du med fördel använda dig av plastbandning med polyesterband. Detta är ett kostnadseffektivt alternativ till stål som klarar nästan samma nivå av påfrestning utan att gå sönder.

När plastbandning introducerades på marknaden för några år sedan, välkomnade många företag denna nya typ av bandning som ett alternativ till bandning med stålband. Den levde i allra högsta grad upp till förväntningarna, inte minst för användningsområden där stålband tidigare användes på grund av avsaknaden av alternativ.

Plastbandning med hjälp av verktyg är inte bara en effektiv metod för bandning – dessa verktyg fungerar dessutom bättre än de flesta verktyg som används för bandning med de stålband de ersätter. Idag lägger de flesta stora tillverkarna stora resurser på framtagning av nya bandningsverktyg för plastbandning, särskilt för polyesterband.

Plastbandning med polyester är framtiden

Det finns fyra koncept inom plastbandning, såväl som all annan typ av bandning: spänning, utsträckning, återhämtning och arbetsområde. Spänningen sker när bandet dras samman eller trycks ut. När tillräckligt mycket spänning appliceras på ett band, kommer det börja sträckas ut. När det har sträckts ut tillräckligt mycket, kommer bandet vilja återgå till sin normala form. När det har sträckts ut så pass mycket att det vill återhämta sig, men inte kan göra detta, befinner sig bandet inom sitt arbetsområde.

Graden av återhämtning beror på hur mycket spänning som appliceras, den tid som materialet befinner sig under spänning och materialets egenskaper. Ju längre tid som går, desto mer minskar återhämtningen, och i slutändan även spänningen. Polyester är ett material för plastbandning som har goda egenskaper och som är effektivt när en högre initial spänning krävs.

Idag används plastbandning med polyester inom många branscher i Sverige som ett säkrare, starkare och mer hållbart alternativ till stålbandning. Denna typ av bandning kan bibehålla spänningen genom hela lasten och håller den väl på plats även under skakiga transporter. Med tanke på de snabba framsteg som görs inom utvecklingen av bandningsverktyg för plastbandning, är det inte en fråga om huruvida ett företag kommer byta från stål till polyester – det är snarare en tidsfråga.

Profilbild
Senaste inläggen av Thorvald Martinsson (se alla)