Ritningar

Konstruktionsritningar för tydligare offert och bygglov

Konstruktionsritningar för tydligare offert och bygglov

Många förknippar konstruktionsritningar enbart med bygglov. Ritningar som måste in till kommunen för att de ska kunna handlägga ärendet och sedan ge bygglov varpå byggnationen kan påbörjas. Men det finns även minst en till fördel. Det handlar att kunna få tydligt jämförbara offerter och kunna räkna ut vad allt kommer att kosta.

En tydlig kostnadskalkyl och offertunderlag

Oavsett om det är en privatperson som ska bygga en mindre villa eller ett företag som ska bygga en gigantisk lagerlokal så är det extremt svårt att göra en kostnadsberäkning utan konstruktionsritningar. Dessa ritningar beräknar materialåtgång och kan sedan användas för att räkna ut kostnaden för materialinköp.

Därmed skapas även ett tydligare offertunderlag. I kontakt med byggföretagen skickas kopia på konstruktionsritningen varpå de mycket tydligt kan räkna ut kostnad för material och arbete. I och med att ritningarna är så tydliga blir det en väg att gå för att få ett exakt offertunderlag.

För företag inom byggbranschen är det en självklar väg att gå att först göra konstruktionsritningar varpå dessa används till offertunderlag. Men för privatpersoner är det inte lika vanligt – kanske främst beroende på okunskapen för hur processen går till.

Konstruktionsritningar vid bygglov

När bygglov ska sökas för ombyggnad eller tillbyggnad finns krav på vilka dokument som måste bifogas. Är det en tillbyggnad kan det i vissa fall enbart krävas information om den del som byggs till – men i vissa fall krävs även en grov skiss över resterande byggnad. Vad som behöver bifogas beror på ett flertal faktorer och frågor kring detta kan kommunen alternativt ett konsultbolag inom branschen svara på.

  • Ritningar underlättar handläggningen

Att skicka med olika slags ritningar redan vid bygglovsansökan har en stor fördel. Framförallt handlar det om att få en så snabb och enkel bygglovsprocess som möjligt. När handläggaren påbörjar ärendet finns alla ritningar på plats och någon komplettering behövs inte.

Alla kommuner har en beräknad handläggningstid för bygglovsansökningar. Därmed även en viss summa som detta kostar. Men tar det längre tid, exempelvis på grund av flera kompletteringar, kan ökad kostnad uppstå för kunden.

  • Tydligare konstruktion för framtiden

Med dessa ritningar skapas även en trygghet för framtiden. Blir det exempelvis en försäkringsfråga finns tydliga ritningar som påvisar konstruktion och vilket material som använts i byggnationen.

Thorvald Martinsson