Bygg

Hur ofta bör en stamrenovering i Stockholm göras?

Vid en stamrenovering i Stockholm renoveras stammarna i en fastighet. Detta är ett arbete som mellan tummen och pekfingret bör utföras var 40:e till 50:e år. Detta är dock ingen absolut sanning utan den exakta livslängden varierar beroende på flera olika faktorer.

Några av de faktorer som påverkar livslängden är:

  • Hur omfattande slitage stammarna har utsatts för
  • Vilket material stammarna är gjord av
  • Kvaliteten på desamma

Därför spelar materialet och kvaliteten stor roll för livslängden

Materialet på stammarna skiljer sig alltså åt mellan olika fastigheter. Vattenrören är till exempel ofta tillverkade i koppar. Avloppsledningarna kan istället vara tillverkade i gjutjärn eller plast. I lite äldre fastigheter kan ledningarna istället vara gjorda av betong. Betong har en sämre hållbarhet än de övriga materialen. Därför är alltså tillverkningsmaterialet en viktig faktor som har en stor påverkan på den faktiska livslängden.

Dessutom var kvaliteten på de byggen som uppfördes under 1960- och 70-talen som en del i miljonprogrammet inte den allra högsta. Man använde ofta billigare material som höll en lägre kvalitet. Detta för att snabbt kunna bygga många byggnader på ett kostnadseffektivt sätt. Detta ledde alltså till en kortare livslängd på stammarna i de aktuella fastigheterna.

Med det sagt är alltså 40-50 år den beräknade livslängden för de allra flesta stammar.

Vad kostar det att utföra en stamrenovering i Stockholm?

Kostnaden för att utföra en stamrenovering i Stockholm varierar också en del. Även här kommer den aktuella fastighetens unika förutsättningar och behov in i bilden. Men nu rör det sig främst om hur stammarna är placerade samt det befintliga skicket på dessa.

En annan faktor som spelar in i prisbilden är huruvida golvvärme ska installeras eller ej. Även materialval såsom kakel och klinker har en betydelse för prissättningen. Därför kan den faktiska kostnaden per lägenhet variera beroende på de val som hyresgästen eller bostadsägaren gör.

Om du bor i en hyreslägenhet är det fastighetsägaren som tar kostnaden för arbetet. Med det sagt kan hyran i vissa fall komma att höjas då även standarden i lägenheten höjs till följd av arbetet. I en bostadsrättsförening är arbetet och kostnaden för detsamma föreningens ansvar.

Charlott Blomqvist
Senaste inläggen av Charlott Blomqvist (se alla)