Bygg

Fast eller rörligt elpris?

I likhet med de flesta elbolag erbjuder Stockholms elbolag flera olika avtal – både fast och rörligt. Detta bolag har även skapat tre olika fastprisavtal. Stockholms Elbolag är ett tryggt och säkert elbolag med låga fasta elpriser. Hur ser de ut och vilken trygghet ger de? Vi skall titta närmare på deras fasta elavtal här nedan:

Fast pris hos Stockholms elbolag – med olika säkerhet

Stockholms Elbolag erbjuder tre avtalsalternativ där alla har fast pris. Däremot finns det tydliga skillnader på avtalen. vi visar enkelt här nedan vilka olika avtal på elpriset de använder sig av:

Fast pris – alltid

Första alternativet är avtalet ”Premium Fastpris”. Det innebär att det är ett fast pris under hela avtalsperioden. Oavsett vad som händer på elmarknaden kommer kunden att betala samma pris per kWh.
Fördelen med detta är därmed tryggheten. Kunden kan beräkna elkonsumtion och därefter göra en budget utifrån den kostnad som detta förväntas medföra. Störst trygghet – men för detta betalas även en viss premie i högre pris.

Fast rorligt elpris

Fast pris – på vintern

För många är det under vinterhalvåret som den största elkonsumtionen uppstår. Detta inte minst för bostäder och företag som använder el inom uppvärmningen. Skulle priset på el kraftigt gå upp under dessa månader skulle därmed även den totala kostnaden för kunden bli rejält mycket högre.
Med detta avtal ges istället ett fast pris. Detta från oktober och fram till mars. Under resterande månader erbjuds istället det rörliga elpriset. På detta sätt skapas en trygghet – men även möjlighet till bättre pris under resterande del av året.

Fast pris – med pristak

Ett avtal som Stockholms elbolag enbart rekommenderar företagaren är ”Premium Försäkring”. Det är uppbyggt med ett rörligt avtal men med tillhörande pristak. Därmed fungerar det i likhet med ett bolån med räntetak. Priset följer den rörliga prisnivån och utöver detta betalas en viss premie. Skulle elpriset gå upp eller ner kommer detta alltså att påverka den totala kostnaden som kunden förväntas betala. Däremot finns det en övre gräns (pristaket). Skulle elpriset gå över denna gräns kommer Stockholms Elbolag att ”täcka resterande” kostnad. Med andra ord kommer kunden aldrig behöva betala mer än nivån på detta pristak.

Se Risk och Prisvärdhet på hemsidan

Stockholms Elbolag har valt att betygsätta samtliga sina avtal utifrån flera olika punkter. Detta för att göra det enklare för sina kunder att få överblick och jämföra de olika avtalsvillkoren. De punkter som jämförs är Risk, Prisvärdhet, Trygghet och sammanlagt betyg. Därmed visas även att fast pris året runt ger mest trygghet – men inte bäst prisvärdhet.

Du ser mer om hur de bedriver sin verksamhet och ser all de fördelar som Stockholms Elbolag erbjuder på deras sajt. Billigt fast – och rörligt elpris är ju alltid intressant. Speciellt i dessa tider då elpriset gått upp.

Finn Ivarsson