Fastigheter

Kalla in STV SVEA AB när du är i behov av taktvätt

Du bör underhålla taket på ditt hus för att skydda ditt hem och bevara fastighetens värde. Ett rent och väl underhållet tak kan bland annat förlänga takets livslängd, främja dräneringen och minska risken för skador. Men hur vet du när det är dags att överväga taktvätt och kalla in proffs såsom STV SVEA AB?

Nedan kommer vi att belysa tecknen på att ditt tak kan behöva rengöring. Genom att göra detta vill vi hjälpa villaägare att identifiera när det är dags att agera. Så läs vidare för att ta reda på vilka dessa tecken är!

5 tecken på att det är dags att kalla in STV SVEA AB för taktvätt

Dessa är några av de främsta tecknen på att du bör kalla in STV SVEA AB för en taktvätt:

  • Påväxt av mossa, alger och lavar. Om du märker att ditt tak är täckt av mossa, alger eller lavar, är det dags att överväga att boka en taktvätt. Dessa organiska påväxter kan nämligen orsaka skador på takmaterialet och leda till försämring och läckor om de inte behandlas.
  • Smuts och andra föroreningar. Om ditt tak är smutsigt och täckt av föroreningar från omgivningen kan det vara dags att överväga en taktvätt. Smuts och föroreningar kan påverka takets utseende och bidra till att takmaterialet försämras.
  • Blockerade takrännor och stuprör. Om dina takrännor och stuprör är blockerade av löv, grenar och annat skräp kan det vara dags för en taktvätt. Blockerade takrännor kan leda till dålig dränering och ökad risk för vattenskador.
  • Fukt och mögel. Om du upptäcker fukt eller mögel på ditt tak kan detta vara ett tecken på att du är i behov av en taktvätt. Fukt och mögel kan orsaka strukturella skador och hälsoproblem om de inte åtgärdas i tid.
  • Läckor och vattenskador. Om du märker läckor eller vattenskador på ditt tak kan det vara dags att överväga en ordentlig taktvätt. Läckor kan orsakas av skadade takpannor eller brister i takets tätskikt. En professionellt utförd taktvätt kan bidra till att identifiera och lösa dessa problem.

Klicka dig vidare för att få mer information om takvård!