Stambyte – Hur ofta ska det ske?

Flera av de stora byggbolagen som genomför stambyte har FAQ på sina hemsidor. En hel del frågor handlar om tidsaspekten och hur stambytet påverkar de som bor i bostäderna. Här presenteras fem av de ofta förekommande frågorna.

Stambyte – Hur ofta?

På flerbostadshus behöver stambyte ske efter mellan 30 och 60 år. En del företag anger 25 – 60 år. Det finns ingen statistik på hur ofta som det sker men ungefär denna tidsaspekt gäller. Har stammarna bytts bör man alltså absolut minst räkna med att de håller i 30 år. Se vidare i artikeln stambyte hur ofta från Danixo. Men det kan även bli över det dubbla. Det avgörs av:

 • Rörens material
 • Rörens påverkan
 • Rörens underhåll och service

Byte av rör – Vilka byts ut?

Vid stambyte så sker byte av samtliga rör i fastigheten. Det gäller därmed både avloppsrör och tappvattenrör. Däremot byts inte ledningar som är sammankopplade med elementen. Detta förutsatt att det är uppbyggt på ett separat system.

Partiellt byte – Är det bättre?

Partiellt stambyte är smidigare och mer ekonomiskt – förutsatt att det går att genomföra. Det är egentligen inte ett alternativ utan komplement. Med partiellt byte sker delar av stamrenoveringen successivt i samband med att lägenhetsinnehavaren genomför en badrumsrenovering.

Stamspolning – Hur ofta?

Stamspolning är en rengöringsprocess av stammarna. Genom att detta sker kan de få längre livslängd vilket gör att bytet kan skjutas upp. På detta sätt kan man säga att stamspolning avgör hur ofta som stambyte behöver ske. Med service och underhåll hålls stammarnas kvalité längre tid.

Stambyte – Hur ofta innebär det högre hyra?

Fastighetsägare försöker planera badrumsrenoveringar i bostäderna så att dessa sammanfaller med stambyte. På detta sätt blir det mest kostnadseffektivt. Det innebär därmed även att badrummet renoveras och får bättre kvalité i och med renoveringen. En åtgärd som innebär att fastighetsägaren får ta ut en högre avgift, hyra. Det blir därmed en regel, med få undantag, att hyra blir högre efter en stamrenovering. Vid bostadsrättsföreningar är det inte själva kvalitetshöjningen som ligger till grund för högre avgift. Istället är det föreningens ekonomi. Behöver stora lån tas för denna renovering innebär det högre månadsavgift för att täcka denna kostnad.

Bo kvar? – Är det möjligt?

Ja, i teorin kan du bo kvar. Men vill du det? Under 4 – 8 veckor kommer hantverkare att arbeta i badrum, kök och tvättstuga. Toalett och dusch kommer vara avstängd under vissa av dessa veckor. Många väljer därför att bo hos en vän eller släkting.

Bygglov för solceller – vad gäller?

Solceller är förnybar energi och något som generellt uppmuntras av kommun, stat och landsting. Att installera dem kan ge subventioner och stöd i olika former. Men vad gäller egentligen för den som vill ansöka om bygglov för solceller?

Då behövs det inte

Det beror till hög grad på solcellerna utformning. Så länge solcellerna följer takets lutning eller formen på huset, krävs inget bygglov för solceller även om det är detaljplanelagt område. Det är bra att känna till att reglerna kan variera något mellan olika kommuner. För att vara säker är det därför bäst att gå in på just din kommuns hemsida för att läsa mer. Om det inte finns tillräcklig information på hemsidan, bör det finnas ett telefonnummer du kan ringa. Det här är mycket viktigt att göra innan en installation påbörjas.

Generellt krävs inte bygglov om du uppfyller följande:

 • Installeras på en- eller tvåbostadshus.
 • Följer byggnadens form och inte är vinklade uppåt eller utåt.
 • Inte har någon påverkan på byggnadens konstruktion.
 • Installationen utförs i enlighet med fastighetens detaljplan, till exempel att den inte överstiger angiven totalhöjd.

När behövs bygglov för solceller?

Bygglov för solceller behövs i vissa fall, till exempel när det ska installeras på kulturklassade byggnader. Det gäller också i de fall som installationen inte följer punkterna som nämns under rubriken ovan. Generellt kan man säga att du behöver bygglov för solceller om något av följande uppfylls:

 • Byggnad är kulturklassad, alternativt är belägen i ett kulturhistoriskt värdefullt område.
 • Det finns angivet i detaljplanen att bygglov är nödvändigt.
 • Solcellerna ska integreras i taket eller fasaden, det vill säga inte monteras utanpå.

Hur ansöker man om bygglov?

Börja med att tala med din kommun eller gå in på deras hemsida. Här finns det instruktioner för hur du går tillväga om du ska söka bygglov för solceller eller andra projekt. Till exempel bör du hittar en ansökningsblankett på din kommuns hemsida, där du kan fylla i den information som krävs.

Känner du dig inte säker på hur blanketterna ska fyllas i eller vilka dokument som ska bifogas? Tala med byggnämnden i kommunen. Det är bra att vara beredd på att handläggningstiderna ibland kan vara långa, och det beror i hög grad på vilken kommun du bor i och hur hög belastningen är för tillfället.

Pvc fönster – egenskaper och fördelar

Har du gamla fönster som behöver bytas ut? Då kan pvc fönster vara ett bra alternativ. Till skillnad från träfönster kräver dessa inget underhåll och är dessutom billigare. Träfönster kan förvisso renoveras och få nytt liv men gamla fönster håller sällan samma standard som dom mer moderna. Nedan kan du läsa mer om pvc – vad det är, vilka egenskaper materialet har samt vilka fördelar som finns.

Vad är pvc?

Pvc är en slags plast med mycket hög hållbarhet. Det är både vanligt och populärt inom byggbranschen och har funnits sedan början av 1900-talet. Dom första fönstren med karmar av pvc kom dock först 1954 och var till en början populära på platser med begränsade tillgångar till trä. Allt eftersom åren gått har den här typen av fönster blivit populära mer eller mindre överallt, troligen till följd av dom många fördelarna som finns med materialet.

Fördelar med pvc fönster

Pvc är ett bra material ur många synvinklar, inte minst för att det är tåligt och håller hög kvalitet. Att välja fönster i detta material har många fördelar:

 • Billiga – En av dom stora fördelarna med pvc fönster är att man får mycket fönster för pengarna. Det är ett billigt alternativ men som ändå håller hög kvalitet. Jämfört med till exempel träfönster är det ett mycket billigare alternativ.

 • Underhållsfria – Även här kan man jämföra med träfönster, som behöver underhåll i form av till exempel målning. Ett pvc fönster är underhållsfritt och därmed ett bekvämt val för den som vill undvika tidskrävande och besvärligt underhåll.

 • Inbrottssäkra – Den här typen av fönster är mycket inbrottssäkra vilket såklart även det hör till en av fördelarna.

 • Isoleringsförmågapvc fönster har bra isoleringsegenskaper – dom håller inte bara kylan på rätt sida av fönstret utan klarar också av att stänga ute ljud och buller.

Olika modeller

Pvc fönster kommer i många olika modeller och det är inte så svårt att hitta något som passar. Dessutom finns dom att måttbeställa om inte standardmåtten passar för ändamålet. Man kan även göra olika färgval samt välja mellan olika spröjs – om man nu vill ha det. Detta gör att dom passar till i princip alla typer av byggnader, moderna som gamla. Med blotta ögat syns det inte att dom är gjorda av plast, vilket också kan räknas till en av fördelarna.

Att byta fönster – Vad gäller i Enköping?

Oavsett om du ska byta fönster på din egen villa eller om det är en stor bostadsrättsförening som ska genomföra fönsterbyte behöver planering, jämförelse av priser och kontroll om bygglov krävs genomföras i förhand.

Så går det till att byta fönster – enligt ett byggföretag i Enköping

Processen är förhållandevis lika oavsett vilket företag som anlitas. Följande exempel är från ett företag i Enköping som säljer, renoverar och installerar dörrar och fönster.

 1. Diskussion och kontroll
  Behöver verkligen bostadsrättsföreningen byta fönster eller räcker det med att renovera dem? Boka in ett besök av experter som kan mäta och avgöra vilket alternativ som är bäst.

 2. Fri offert med fast pris
  Har ni bestämt er för att byta fönster? Då är nästa steg att få en kostnadsfri offert med fast pris. Det är standard att en representant från företaget kommer till föreningen och granskar förutsättningarna varpå de kan ge en offert. Eftersom det är så olika förutsättningar är det omöjligt för företagen att ge offert utan att först granska.

 3. Planering och kommunikation
  Innan man påbörjar att byta fönster inom en bostadsrättsförening eller större hyresfastighet sker en noggrann planering tillsammans med ansvariga inom föreningen. Dessutom behöver tydlig kommunikation ske med de som bor i lägenheterna så att de ska känna sig trygga i vad som väntar.

 4. Bytet
  Att byta fönster kan ske både på sommaren och på vintern. Skillnaden är hur många fönster som byts i taget. Vid byte under vintern kan exempelvis ett rum bytas i taget vilket gör att värmen bibehålls tydligare under bytet. Dessutom installeras då värmefläktar som håller ute kylan.

Bygglov och bygganmälan

Om du behöver ansöka om bygglov alternativt bygganmälan beror på om de nya fönster som ska monteras kommer att ändra bostadens utseende eller inte. Men det finns även andra saker som påverkar behovet av bygglov.

 • Inom detaljplanerat område
  Om du bor inom detaljplanerat område bör du alltid kontakta Enköpings kommun och fråga om bygglov krävs. Det går att se på Enkoping.se var gränsen går för detaljplanerat område.

 • Om byggnaden ändrar karaktär och/eller utseende
  Det kan finnas tidigare bygglov som angett att bostaden ska byggas med vissa färger och former. Det är detta som ger byggnaden dess karaktär och avgörs bland annat av närliggande bostäder. I det fall som utseendet ändras ökar risken att bygglov krävs.

 • K-märkt eller på annat sätt skyddad bostad
  En bostad som är K-märkt skyddas enligt lag. Därmed behöver renovering ske enligt vissa regler. Det kan även gälla historiska byggnader eller byggnader som av annan anledning inte få ändras.

Hur ofta behöver egentligen ett stambyte genomföras?

Att ett stambyte är något som många fastighetsägare drar sig för att ta tag i är knappast en hemlighet. Det är besvärligt och dyrt och dessutom tar det ganska lång tid. Den som väntar för länge riskerar dock att få vatten- och fuktskador i fastigheten så vet man att stammarna är gamla och dåliga finns ingen anledning att vänta. Men hur vet man egentligen det, och hur ofta är ett stambyte nödvändigt?

Stambyte behövs men hur ofta?

”Hur ofta?” är en av dom vanligaste frågorna som rör stambyte. Och svaret kan minst sagt uppfattas som luddigt, för det är nämligen mellan 30–60 år. Däremot så har tätskikt en livslängd på ca 30 år och därför kan det vara bra att ha det som utgångspunkt. När tätskikten behöver bytas ut, kan det vara smart att byta ut stammarna också.

Hur vet man att stammarna är bra eller dåliga?

Även om det kan vara svårt att säga exakt hur ofta man behöver genomföra ett stambyte så är det viktigt att man som fastighetsägare vet dess ålder, det vill säga när dom byttes ut senast. Även om livslängden kan variera mycket så kan det i alla fall ge en indikation. Det finns dock flera andra saker som kan vara tecken på att stammarna börjar bli dåliga. Det kan bland annat visa sig på följande sätt:

 • Läckage
 • Stopp som återkommer regelbundet
 • Dålig lukt som inte försvinner

När stammarna börjar närma sig eller har passerat 30 år har skicket ganska säkert hunnit försämras en hel del. Börjar man dessutom märka av ovanstående problem är det helt klart dags att göra något åt det.

Underhåll ökar livslängden

Den som underhåller sina stammar väl ökar också livslängden på dom. Inte minst så minimerar man risken för skador om man med jämna mellanrum låter göra rörinspektioner och stamspolningar. På så vis kan man mer eller mindre försäkra sig om att man har hela och fräscha stammar fram tills den dagen dom behöver bytas på grund av ålder.

Det är dock långt ifrån alla som har koll på hur rör och ledningar ser ut i sina hem och fastigheter men även fast dom har en lång livslängd och inte behöver bytas särskilt ofta så kan det vara bra att göra underhållet till en vana.

Det här är relining

Har du problem med avlopp och stammar hemma kanske du kommit i kontakt med ordet relining – utan att riktigt förstå vad det är. Det är, enkelt förklarat, en metod som används för att renovera avloppsstammar istället för att byta ut dom. Nedan kan du läsa mer om vad det är, hur det går till och när det är ett passande alternativ.

Mer om relining

Relining, rörinfodring eller stamrenovering – kärt barn har många namn. Oavsett vad man väljer att kalla det så innebär metoden att man lägger ett nytt skyddande lager i rörens insida. Det nya lagret består av plast och det finns två olika metoder:

 • Strumpmetoden
 • Lösplastmetoden

Så går det till

Relining verkar kanske krångligt och är givetvis inget man kan göra själv. Här krävs en skicklig yrkesman med rätt verktyg och utrustning. Med detta är det inte så svårt som det låter utan man för helt enkelt ner utrusningen i rören, där den nya beläggningen läggs. När plasten har torkat har nya rör bildats inuti dom gamla rören och därmed har man ökat på livslängden ett bra tag på slitna och otäta rör.

När passar det?

Relining är en bra metod i många fall – men inte i alla. Står du i valet och kvalet mellan att byta ut gamla och slitna stammar eller relina dom så kan det förstnämnda ibland vara bättre, även om det innebär ett mer omfattande arbete och ett betydligt högre pris. En renovering av stammarna ger nämligen inte något permanent resultat, och man kan heller inte göra det gång på gång eftersom flödet i rören blir sämre i takt med att beläggningen blir tjockare. En rörrenovering innebär alltså inte att man slipper stambyte.

Att genomföra en relining på väldigt gamla system som ändå snart behöver bytas ut är egentligen ingen större mening. Visst skjuter man problemet ett par år på framtiden men stammar behöver förr eller senare bytas ut ändå. Förvisso väljer både fastighetsägare och bostadsrättsföreningar att göra detta, just för att spara lite tid. Så när passar det då? Ett exempel är om man har stammar som är generellt sett är bra, men där vissa delar har återkommande problem. Ett annat tillfälle då metoden kan vara lämplig är kring områden där rören är svåra att komma åt och där det är lättare att renovera dom än att byta ut dom.

Hitta billigast byggnadsställningar i Uddevalla

Hitta billigast byggnadsställningar i Uddevalla

Dags att måla om fasaden eller kanske lägga om taket? Med byggnadsställningar runt huset blir arbetet ofta mycket enklare och även om det innebär att man måste betala en slant så är det helt klart värt det. Nedan följer några tips på var och hur man kan hitta billiga byggnadsställningar i Uddevalla.

Företag som hyr ut byggnadsställningar i Uddevalla

En snabb sökning på nätet visar att det finns flera företag som hyr ut byggnadsställningar i Uddevalla med omnejd. Första steget blir då att kolla närmare på dessa och be om ytterligare uppgifter från dom olika företagen. Det är bra att ha koll på under vilken tidsperiod man behöver hyra ställningarna så att man snabbt kan få ett svar på om det över huvud taget finns något tillgängligt just då.

Det kan även vara klokt att kolla på omdömen och eventuella referenser för att bilda sig en uppfattning om dom olika företagen. Be om skriftliga offerter för att sedan kunna jämföra olika alternativ lättare.

Hyra privat

Ett annat alternativ för att hyra byggnadsställningar i Uddevalla är att se om det finns någon privat uthyrare i krokarna. Kolla på olika annonssidor eller lägg ut en egen annons där du förklarar vad det är du letar efter. Det här alternativet är ofta billigare men det kan också innebära en högre risk, då det är svårare att veta hur skicket och därmed säkerheten är.

Viktiga frågor att ställa till en privat uthyrare:

 • Hur är skicket?
 • Hur länge kan ställningen/ställningarna hyras?
 • Var i Uddevalla finns dom?
 • Finns försäkring?
 • Hur mycket kostar det?

Att tänka på

Efter att man har lokaliserat några olika alternativ så är det såklart smart att sätta sig ned för att jämföra dessa, oavsett om man bara kollat på olika företag eller båda delarna. Låt säga att byggnadsställningarna behöver hyras i tre veckor – då är det till exempel priset för just den tidsperioden som är intressant att jämföra.

Något annat som är viktigt att ha i tanke är säkerheten. Hyr inte en ställning som ligger nedmonterad i ett garage utan att åtminstone ha sett bilder på hur den ser ut monterad. Det finns som sagt en högre risk att hyra av en privatperson än av ett företag så där är det extra viktigt att man gör sin läxa i förväg.

Konstruktionsritningar för tydligare offert och bygglov

Konstruktionsritningar för tydligare offert och bygglov

Många förknippar konstruktionsritningar enbart med bygglov. Ritningar som måste in till kommunen för att de ska kunna handlägga ärendet och sedan ge bygglov varpå byggnationen kan påbörjas. Men det finns även minst en till fördel. Det handlar att kunna få tydligt jämförbara offerter och kunna räkna ut vad allt kommer att kosta.

En tydlig kostnadskalkyl och offertunderlag

Oavsett om det är en privatperson som ska bygga en mindre villa eller ett företag som ska bygga en gigantisk lagerlokal så är det extremt svårt att göra en kostnadsberäkning utan konstruktionsritningar. Dessa ritningar beräknar materialåtgång och kan sedan användas för att räkna ut kostnaden för materialinköp.

Därmed skapas även ett tydligare offertunderlag. I kontakt med byggföretagen skickas kopia på konstruktionsritningen varpå de mycket tydligt kan räkna ut kostnad för material och arbete. I och med att ritningarna är så tydliga blir det en väg att gå för att få ett exakt offertunderlag.

För företag inom byggbranschen är det en självklar väg att gå att först göra konstruktionsritningar varpå dessa används till offertunderlag. Men för privatpersoner är det inte lika vanligt – kanske främst beroende på okunskapen för hur processen går till.

Konstruktionsritningar vid bygglov

När bygglov ska sökas för ombyggnad eller tillbyggnad finns krav på vilka dokument som måste bifogas. Är det en tillbyggnad kan det i vissa fall enbart krävas information om den del som byggs till – men i vissa fall krävs även en grov skiss över resterande byggnad. Vad som behöver bifogas beror på ett flertal faktorer och frågor kring detta kan kommunen alternativt ett konsultbolag inom branschen svara på.

 • Ritningar underlättar handläggningen

Att skicka med olika slags ritningar redan vid bygglovsansökan har en stor fördel. Framförallt handlar det om att få en så snabb och enkel bygglovsprocess som möjligt. När handläggaren påbörjar ärendet finns alla ritningar på plats och någon komplettering behövs inte.

Alla kommuner har en beräknad handläggningstid för bygglovsansökningar. Därmed även en viss summa som detta kostar. Men tar det längre tid, exempelvis på grund av flera kompletteringar, kan ökad kostnad uppstå för kunden.

 • Tydligare konstruktion för framtiden

Med dessa ritningar skapas även en trygghet för framtiden. Blir det exempelvis en försäkringsfråga finns tydliga ritningar som påvisar konstruktion och vilket material som använts i byggnationen.

Fönsterrenovering i Stockholm

Fönsterrenovering i Stockholm

Känns det jobbigt att renovera fönstren? Att vara husägare innebär dessvärre många stora utgifter då och då. Om du inte fixar och underhåller dina fönster får du räkna med långt värre problem i framtiden, exempelvis fukt- och mögelskador. Det finns många skickliga företag som kan utföra fönsterrenovering i Stockholm på ett smidigt och enkelt sätt. Fördelen är att det nästan alltid är billigare att renovera de befintliga fönstren än att sätta in helt nya. Vad priset ligger på varierar lite mellan firmorna. Men du kan räkna med ett totalpris från cirka 2 500 kronor per varje fönster (träfönster). Har du däremot aluminiumfönster är det billigare, från cirka 1 200 kronor per fönster.

Kom ihåg att du även kan dra av 30 % av kostnaden för själva arbetet genom att använda ROT-avdraget. Och om det ändå känns jobbigt att lägga ut mycket pengar kan det kännas bättre att veta att du faktiskt kan spara pengar på att renovera fönstren. Ja, du läste rätt. Gamla fönster är ofta dåligt isolerade, något som kostar skjortan vintertid när du ska värma upp inne. Under tiden du får fönstren renoverade kan du även passa på att byta ut de gamla glasen mot energiglas.

Pilligt jobb

Det går att utföra en fönsterrenovering själv om man är händig. Men det är viktigt att veta vad man ger sig in på. Arbetet är otroligt segt och tidskrävande och eftersom du helst inte vill ta ur varje fönster på en och samma gång (kan bli kallt inomhus) behöver du jobba dig igenom fönster för fönster, samma procedur efter samma procedur. När du anlitar ett företag finns det vissa som plockar ut alla fönster samtidigt och sätter in tillfälliga fönsterparaplyer. Väl på verkstaden kan företaget renovera alla fönster samtidigt på ett betydligt mer effektivt sätt. Snart har du helt fräscha och nyrenoverade fönster tillbaka där de hör hemma – i huset.

Om dina fönster inte ser alltför risiga ut kan det dock vara värt att utföra jobbet själv. Ofta behöver du endast skrapa bort lite gammal flagnande färg och måla om. Men har det gått många år sedan sist är det stor risk att metalldelarna i fönstret har rostat och att gammalt kitt lossnat. Då är arbetet betydligt mer tidskrävande. 

Prisvärd golvslipning

Prisvärd golvslipning

Att hitta rätt person eller företag att slipa ditt golv kan kräva en viss tid av letande. Givetvis finns det många duktiga företag därute som är enbart specialiserade på att slipa golv, men det krävs också bra garantier, att kommunikationen funkar och att företaget är seriösa med fakturor och dokumentation för att du inte ska riskera att hamna i en jobbig tvist efteråt.

Börja med att ta in offerter från olika företag. Precisera så gott du kan vad du vill ha offert på. Det vill säga typ av golv, storlek, antal år sedan det slipades senast och så vidare. Det kan vara svårt på förhand att veta ungefär vad ett rimligt pris är och just därför är det bra att få flera olika bud att ta ställning till så att man kan bilda sig en uppfattning och hitta en prisvärd golvslipning. Kom ihåg, billigast behöver inte alltid vara det sämsta alternativet och dyrast behöver inte vara bäst. Gå igenom offerterna ordentligt, ta hjälp av någon från hantverksbranschen om du känner någon som kan gå igenom och förklara de olika alternativen för dig och vad de olika sakerna innebär.

Erfarenhet och referenser

När du gått igenom de olika priserna och fått klart för dig vad du vill ha gjort är det bra att gå igenom företagets historik. Hur ser hemsidan ut, vad har de för kunder. Be om referenser och kolla hur det blivit. Även om man givetvis ska ge unga, duktiga nya entreprenörer chansen så är det alltid bra att ha referenser att falla tillbaka på.

Arbetet är avdragsgillt och går under det så kallade ROT-avdraget vilket innebär att du som kund får 30 % rabatt på skatten av skatteverket. Gör en egen uträkning vad det skulle kosta att göra arbetet på egen hand, med hyra av maskin och köp av diverse golvmedel för polering och liknande. Sannolikt blir det billigare men du måste även ha i åtanke tiden det tar. Det är flera dagars hårt arbete och förmodligen blir det inte riktigt lika bra som om du anlitar en professionell firma. Överväg alternativen och välj sedan det som känns bäst både för huset och för plånboken. Det viktigaste är att resultatet blir bra och då kan det vara värt att ha lagt ut några extra kronor på att någon gör det enligt konstens alla regler.