Ditt fritidshus är det nya kontoret

Ett fritidshus har traditionellt sett varit en tillflyktsort från det jäktiga livet i staden. Det har varit förknippat med fritid och semester, men på grund av strukturella trender i samhället är det på väg att bli så mycket mer än så.

En färsk undersökning som Svensk Adressändring har givit Novus i uppdrag att utföra visar nämligen på en spännande trend. Undersökningen indikerar att mer än var tionde svensk (13%) vill använda sitt fritidsboende som arbetsplats under våren 2021 jämfört med före pandemin. En tiondel (11%) anger också att de kommer spendera åtminstone halva sin arbetstid i fritidshuset i vår. Hela en tredjedel (34%) menar också att det efter pandemins slut kommer vara normaliserat att arbeta på distans från sitt fritidsboende.

Pandemin har som bekant påskyndat digitaliseringen av samhället och visat att det är möjligt för fler arbetstagare än någonsin att arbeta på distans. Detta har varit en ögonöppnare för många människor och kommer sannolikt vara början på en omfattande nettoflytt från Sveriges städer till landsbygden. Och vad passar väl då bättre än att kunna använda sitt fritidshus som såväl permanentboende som hemmakontor!?

Trycket på fritidshus ökar till följd av jobba hemma-trenden

Långt ifrån alla kommer förstås välja att bosätta sig i sitt fritidsboende. Men i allt högre grad kan det inom en snar framtid vara aktuellt med dubbelt boende, d.v.s. att man delar sin tid mellan sitt fritidshus och ett permanentboende.

Den undersökning som Novus nu har utfört visar också att vilja är som störst att arbeta på distans från ett fritidsboende bland de som i dagsläget inte äger ett sådant. Det skulle kunna innebära att ökat tryck på marknaden för fritidshus och nybyggen av desamma. Alldeles oavsett står det klart att det är en stor strukturell förändring som är på väg att äga rum – en trend som helt och hållet kan förändra det sätt på vilket vi bor och arbetar.

För att sammanfatta undersökningens resultat kan vi nämna att:

 • 13% av de som har tillgång till ett fritidsboende vill kunna arbeta mer från sitt fritidshus än tidigare.
 • 11% anger att de skulle vilja jobba ungefär halva sin arbetstid från landet.
 • Två tredjedelar av de som idag saknar ett fritidsboende uppger att de kan tänka sig att arbeta från ett fritidshus från och med våren.

Därför behöver du ett reningsverk för BDT

BDT är ett samlingsnamn för den del av det avloppsvatten från hushållet som kommer från bad, disk och tvätt, därav initialerna. Detta vatten kallas också ibland för gråvatten. BDT är dock inte vatten som kommer från toaletten, utan innebär istället vatten som kommer från:

 • Diskbänk och diskho (från handdiskning)
 • Handfat
 • Dusch
 • Bidé
 • Badkar
 • Diskmaskin
 • Handtvätt
 • Tvättmaskin
 • Skur- och rengöringsvatten, till exempel när du skurar och rengör ditt golv.

BDT behöver renas för både miljön och av hälsomässiga skäl. Majoriteten av smittorisker och föroreningar som kommer från landets alla hushåll kommer från toalettavfallet, inte vatten från DBT. Det innebär dock inte att vattnet är helt rent. Risken är nämligen att det finns bakterier eller andra föroreningar i BDT-vattnet. Detta kan påverka på ett negativt sätt eller till och med skada oss människor och vår omgivande miljö. Detta vatten behöver därför renas vilket du kan göra på flera olika sätt.

Så kan du rena ditt BDT

En avloppsanläggning för BDT-vatten behöver uppfylla vissa krav. Till exempel får inte anläggningen ligga för nära dricksvattenbrunnar eller tomtgränser. Det ska alltså finnas ett tillräckligt skyddsavstånd till grundvattnet för att inte dricksvattnet eller diken, åar eller sjöar ska förorenas eller för att försämra vattnets kvalitet. Anläggningen, eller reningsverket, behöver också leda bort det vatten som har renats från anläggningen. Den måste även ha kapacitet för att klara av att rena vattnet beräknat på antalet personer som ni är i hushållet.

Att rena vattnet från BDT kan göras på olika sätt, till exempel genom infiltration, markbädd, septiktank, bevattning, BDT-filter eller minireningsverk. Hos Svenskt Avlopp kan du hitta ett mindre och kompakt reningsverk med inbyggd slamavskiljare. Detta hjälper dig enkelt att rena ditt vatten på ett effektivt sätt. Reningsverket finns för ett hushåll (5 personer) och flödet är upp till 750 liter per dygn. Det går dessutom snabbt att installera reningsverket och även att ta i drift så att du smidigt kommer igång med rening av ditt vatten.

Innan du installerar ett reningsverk behöver du kontrollera med din kommun om du behöver tillstånd. En anläggning för rening av BDT-vatten kräver dock alltid en anmälan enligt miljöbalken.

Hitta inspiration till trädgårdsdesign i Stockholm

Är det dags att genomföra en större förändring trädgården? För de som bor i Stockholm finns flera inspirerande vägar för att hitta idéer till trädgårdsdesign. Vilken väg passar bäst?

Nordiska Trädgårdar

Nordiska Trädgårdar är Nordens största trädgårdsmässa som årligen hålls i Stockholm. Här samlas både företag och privatpersoner som har ett stort intresse för trädgårdsdesign, odlingar och växtligheter.

Här presenteras nya innovationer, smidiga lösningar och speciella erbjudanden. Inspiration ges både via utställarna, föreläsningarna och det material som butikerna ger ut.

Företag som erbjuder trädgårdsdesign i Stockholm

Det finns ett flertal företag i Stockholm som erbjuder trädgårdsskötsel, trädgårdsdesign och andra trädgårdstjänster. Det är dyrare, men kan även resultera i en betydligt bättre trädgård.

 • Hembesök
  Designern kommer hem till personen och går tillsammans igenom trädgården. Kunden får berätta sina tanker och gemensamt kommer de fram till vad målet är.
 • Förslag
  Trädgården ritas upp i ett datorprogram så att kunden får en känsla för hur det skulle bli i verkligheten. Detta ändras ett flertal gånger till kunden är helt nöjd.
 • Genomförande
  Till sist genomförs förändringarna av trädgårdsdesignern. I vissa fall går det även att nöja sig med en timmes konsultation där designer förklarar hur trädgården kan förbättras.

Trädgårdsmagasinen – Inte bara Stockholm

Oavsett var man bor i landet så bjuder flera olika trädgårdsmagasin på riktigt bra inspiration innan förändringar sker i trädgården. De hittas i matbutiker likväl som kiosker. Med abonnemang går det även att logga in på nätet och få tillgång till äldre artiklar och guider. Ett billigt sätt för den som vill samla inspiration inför sommarens projekt.

Google is your friend

Sök på ”Trädgårdsdesign” på Google och hundratals bilder visas med vitt skilda inriktningar. För att göra det lite mer intressant kan sökning ske på ”Trädgårdsdesign Stockholm” varpå bilder väljs. Därmed visas enbart de bilder som på något sätt har koppling till Stockholm. Många gånger går det att se var i staden som bilden är tagen. I vissa fall är det offentliga trädgårdar vilket gör att det är möjligt att åka dit för att se på närmare håll hur trädgården har byggts upp.

Offentliga parker och trädgårdar

De offentliga parkerna i Stockholm används flitigt av invånarna. Däremot är det inte alla som tänker på att alla parker har sin designhistoria. Att de är uppbyggda utifrån en tanke. Att läsa på om detta kan även ge nyttig inspiration.

Hur ska bygglovsritningar se ut?

Funderar du på att fixa bygglovsritningar på egen hand? Om man är helt oerfaren sedan tidigare finns det en del att läsa på kring. Framförallt är det en god idé att titta på exempelritningar, så att man snabbt får en överblick kring vad som gäller. I den här texten får du en kort introduktion till vad det innebär att fixa ritning för bygglov själv.

Det är inte bara en ritning för bygglov

Det är ofta flera ritningar som ska ingå i de bygglovshandlingar du skickar in. Till exempel:

 • Sektionsritning. En sektionsritning ska visa en genomskärning av byggnaden samt saker som bjälklag, golv, skorsten och tak. Även rummens höjd och taklutningen ska framgå.
 • Fasadritning. I en fasadritning ska byggnaden visas rätt framifrån. Kommunen brukar vilja att varje fasad som ska förändras får sin egen ritning och skickas in. Här ska bland annat byggnadshöjd, fönster, altaner och trappor framgå tydligt.
 • Situationsplan. En situationsplan ska visa hela fastigheten ovanifrån. Med hela fastigheten menas även tomt och ev. byggnader på marken. Här ska det bland annat framgå vilka mått det är till gränserna, hur ledningar och vägar skall anordnas samt läget (eller det planerade läget).

Titta på exempelritningar

Ett bra sätt att komma igång är att titta på exempelritningar. Det finns gott om dem på nätet – det är bara att söka på fraser som ”ritning för bygglov exempel” och du bör få fram flera resultat. Till exempel kommer du upptäcka vad som mer ska finnas med på en ritning för bygglov, så som skalstock och ritningshuvud.

Notera även skalorna och hur de anges på ritningarna. De vanligaste skalorna att använda vid bygglovsritningar 1:50 eller 1:100. 1:100 innebär att en cm på pappret motsvarar hundra centimeter i verkligheten.

Eller… ta hjälp av en firma med ritning för bygglov

Det finns flera firmor som specialiserar sig på att hjälpa sina kunder med att ordna flera eller endast en ritning för bygglov. Visst, smakar det så kostar det – men i förhållande till vad hela byggprojektet kommer att kosta blir det kanske inte en avsevärt stor prisökning av projektet i stort. Vad det kostar beror bland annat på vilken firma du väljer och hur många kvadratmeter som din ny- eller tillbyggnad ska utgöra.

Därför är avloppsrenovering ett bra alternativ till stambyte

Dom rör och ledningar som transporterar vatten i en fastighet kallas även för stammar och kanske låter begreppet stambyte bekant. Detta är någon man behöver genomföra då och då, eftersom det är viktigt att alla dessa rör är i gott skick. Istället för att byta ut allt, vilket är ett väldigt stort arbete, kan man i vissa fall genomföra en avloppsrenovering istället. Här kan du läsa om fördelarna med det.

Avloppsrenovering är billigare än stambyte

Avloppsrenovering kallas även för relining och innebär, precis som namnet antyder, att rör och ledningar renoveras. En vanlig metod är att ett nytt, skyddande lager läggs på rörens insida och detta är mycket billigare än att genomföra ett stambyte. Finns inte pengar för att byta stammarna för tillfället är detta ett väldigt bra alternativ – förutsatt att skicket inte är allt för dåligt.

Det går fortare

En annan fördel med att genomföra en avloppsrenovering istället för ett stambyte är att det går mycket snabbare. Ett stambyte är omfattande och innefattar bland annat att:

 • Riva yt, – och tätskikt (t.ex i kök och badrum)
 • Montera loss alla gamla rör och ledningar
 • Installera nya rör och ledningar
 • Återställa yt-, och tätskikt

Vid en avloppsrenovering behöver ingenting rivas eftersom man renoverar rören på insidan. Man behöver därmed heller inte återställa kök och badrum som vid ett stambyte, vilket naturligtvis gör att man sparar väldigt mycket tid.

Att renovera avloppen i en fastighet kan gå på ett par dagar (beroende på storlek) medan det tar åtminstone ett par veckor att genomföra allt arbete som krävs när stammarna ska bytas ut.

Ökar livslängden med många år

Lönar det sig då att genomföra en avloppsrenovering istället för att byta stammarna? Ja, det kan det göra eftersom åtgärden ökar livslängden med många år – och ett stambyte kan därmed skjutas många år på framtiden. Det finns flera saker som kan göra att en relining är ett bättre alternativ för tillfället, till exempel om det är lite knapert med ekonomin.

Stammarna blir mer eller mindre som nya på insidan, vilket är det viktigaste för att undvika läckage och andra skador. Även om det förr eller senare kommer vara nödvändigt att byta stammarna kan man åtminstone känna sig lugn med att dom kommer hålla ett bra tag framöver efter att dom har renoverats.

Vanliga frågor och svar om stambyte

Ett stambyte är ingen rolig historia – men att strunta i det kan skapa en ännu värre. Det är helt enkelt något som måste göras ibland, trots att det är både drygt och tidskrävande. Stor du som fastighetsägare inför detta projekt kanske du har några frågor? Nedan kan du läsa om några vanliga frågor och svar som rör stambyte.

Varför behöver man genomföra ett stambyte?

Ett stambyte är nödvändigt eftersom rör och ledningar helt enkelt slits ut med tiden. Det riskerar att läckage och andra problem kan uppstå och i värsta fall kan man drabbas av omfattande vattenskador.

Vilka rör/ledningar är det som ska bytas ut?

Generellt så brukar man byta ut alla rör och ledningar som leder spill, – och tappvatten – det villa säga avloppsrör och rör för varm, – och kallvatten. Finns vattenburna element brukar man dock inte byta rören till dessa, eftersom dom ingår i ett helt eget system.

Finns det något annat alternativ till stambyte?

I vissa fall kan det finnas ett alternativ till stambyte och det är att genomföra en så kallad relining, eller rörinfodring. Detta är en typ av renovering av stammarna och kan öka på livslängden ett par år, så att man åtminstone kan skjuta på bytet. Är stammarna i väldigt dåligt skick är detta dock inget bra alternativ men det går att få svar på genom att göra en slags kontrollbesiktning.

Hur ofta måste byte av stammar genomföras?

Stammarna har i en livslängd på mellan 30–60 år. Det är ett stort spann och det kan vara svårt att avgöra när dom gjort sitt. En oskriven regel är dock att genomföra ett stambyte i samband med badrumsrenoveringar – då tätskikt i badrum har en livslängd på ca 30 år.

Eftersom man ändå måste riva ut allting då så kan det vara klokt att byta stammarna i samma veva.

Hur mycket kostar det?

Hur mycket det kostar att genomföra ett stambyte kan skilja sig både mycket och lite. Generellt bör man räkna med ett par hundratusen men det finns många faktorer som avgör vad den slutliga prislappen kommer att landa på:

 • Fastighetens storlek
 • Hur avtalet ser ut
 • Eventuella tillval

Vet Du med dig att det börjar vara läge att byta ut stammarna är ett bra tips att be om offerter från ett par aktörer för att få en uppfattning om hur mycket det kan komma att kosta för just dig och din fastighet.

Några tjänster inom trädgårdsdesign

Har trädgården i villan eller sommarhuset förfallit? Kanske är det då dags att ge den nytt liv – men var ska man börja? En idé för att få en strukturerad och blomstrande trädgård är att köpa tjänster inom trädgårdsdesign.

Då kommer ett proffs ut och tittar på vilka förutsättningar som finns på den aktuella platsen samt vilka lösningar som skulle kunna passa. Här kan du läsa mer om några av tjänsterna som finns att tillgå.

Tips och rådgivning inom trädgårdsdesign

Att ta hjälp av en trädgårdsdesigner för att få rådgivning kan vara en bra lösning för den som gärna gör det stora jobbet själv. Här får man hjälp med sin nya trädgårdsdesign genom att bolla idéer och få bra tips och råd till det kommande projektet och kanske är det just det som behövs för att komma igång.

Ny design till trädgården

För den med en förfallen trädgård eller för den som är sugen på något helt nytt finns även stora och små desginpaket att köpa inom trädgårdsdesign. Denna tjänst ger betydligt mer än rådgivningen då man bland annat får färdiga ritningar att utgå ifrån, som är baserade dels på kundens egna önskemål och idéer och dels på trädgårdens läge och förutsättningar.

I ett mindre paket ingår bland annat:

 • Hembesök på ca 2 timmar
 • Moodboard med bilder och inspiration
 • Skalenlig trädgårdsritning

I ett större paket ingår allt det ovan nämnda men även en växtlista med växtförslag till den nya trädgården, en markplaneringsritning samt 3D-ritningar på vissa delar av trädgården.

Trädgårdsstyling

En tredje tjänst inom trädgårdsdesign som finns att hitta är styling. Denna tjänst passar för den som på det stora hela är nöjd med hur trädgården ser ut men som behöver hjälp med den där sista touchen för att göra den mer välkomnande och harmonisk – kanske inför en fest eller annan tillställning.

Genom denna tjänst får trädgården sig en uppfräschning, där växter och buskar ansas och trädgården städas där det behövs. Efter kundens önskemål kan man sedan säga att uteplatsen, altanen eller själva trädgården inreds med till exempel ljuslyktor, ”mysbeslysning”, planteringar i krukor och annan passande dekoration.

Tjänster inom trädgårdsdesign kan hjälpa dig att skapa din egen oas att trivas i. Oavsett val av tjänst kan du förvänta dig bra hjälp med få trädgården att nå sin fulla potential!

Golvslipning i Lund

Känner du att det är dags för en förändring i ditt hem? Då kan en golvslipning vara jobbet som gör skillnad! Det är många som inte tänker på det, men ett golv i en bostad är en av de mest avgörande aspekterna för hur helhetskänslan i hemmet upplevs. Med andra ord kan du genom att göra en golvslipning fixa till bostaden så att den känns frisk, fräsch och snygg – allt för att både du och bostaden ska må så bra som möjligt!

Oavsett om du vill ha hjälp med att slipa ditt golv, lackera eller olja in en parkett eller fixa en trappa kan vi lösa det åt dig. Med vår expertis och erfarenhet inom området kan vi garantera dig att vårt arbete blir precis som du önskar, där resultatet innebär ett blänkande, skinande golv som håller längre. Tveka inte på att kontakta oss då du vill beställa golvslipning i Lund.

Golvslipningen som gör jobbet

För att ditt hem ska kännas helt krävs det att du har en bra grund att stå på. Genom att utföra en golvslipning ser du inte bara till att ditt golv håller sig fint och glänsande längre, utan det är även en behandling som kan se till att du slipper större renoveringar och byten av hela golvet.

Så länge ditt golv inte är allt för gammalt och utslitet är det möjligt att förlänga dess livslängd bara genom att utföra slipning, lackering och oljning, bland diverse andra behandlingar vi kan utföra vid behov.

När du kontaktar oss för att få hjälp med golvslipning i Lund ser vi till att anpassa behandling och process utifrån vad just det golvet kräver och vad du önskar – på så sätt kan vi uppnå bästa möjliga resultat direkt!

 • Personlig offert
 • Skötsel, vård och renovering
 • Mångsidiga behandlingar
 • Hållbara resultat
 • Skinande, nya golv!

Vi hjälper dig med golvslipning i Lund!

Hos oss kan du som kund känna dig trygg med att du får den hjälp just du behöver. Visar det sig att det krävs lite mer än en golvslipning i Lund ser vi självklart till att lösa det med – samtliga behandlingar och processer när det kommer till renovering och utbyte tillhör vårt område av expertis.

Med andra ord är vi en mångsidig golvfirma som erbjuder dig allt som rör ditt golv. Efter vårt besök i ditt hem kan vi garantera dig att ditt golv, i form av en oslipad diamant, kommer ha förvandlats från grått och trist till en skinande pärla.

Ibland krävs det inte alls mycket för att golvet ska väckas till liv igen. Kontakta oss så ser vi till att hitta en lösning som möjliggör för ditt golv att få tillbaka sin naturliga glans – vår golvslipning i Lund gör skillnad för både rum och själ!

Vad kostar bergvärme?

I likhet med ett flertal olika värmepumpar kan bergvärme ge en stor kostnadsbesparing gällande uppvärmning av bostaden. Men denna besparing behöver ställas i jämförelse mot dess kostnad. Hur fort har kunden ”tjänat” tillbaka investeringen?

Kostnad för bergvärme

Detta är den lättaste delen att räkna ut. En återförsäljare anger att en installation hamnar på mellan 100 000 kr och 200 000 kr beroende på arbete och material. På arbetskostnaden få sedan ROT-avdrag ske på 30 %. Eftersom det är så många parametrar (borrning, pump, installering m.m.) så går det inte att säga en exakt kostnad för bergvärme innan inspektion har skett gällande förutsättningarna.

Pris på offert

För att få en tydligare bild behöver därmed företag kontaktas som genomför dessa installationer. De kan undersöka förutsättningarna och därefter ge en offert. Det kan vara med ett fastpris eller att priset kommer hamna inom ett specifikt intervall.

Finansiering av bergvärme

Nästa punkt som avgör ekonomin är hur finansieringen sker. De flesta tecknar ett banklån eller får betala av via delbetalning till återförsäljaren under längre tid. Eventuell ränta bör därmed läggas med i priset.

Vad sparar du på att installera bergvärme?

Genom att veta din kostnad vid en bergvärmeinstallation samt eventuell finansiering går det sedan att ställa detta mot den besparing som sker tack vare bergvärme. Hur mycket som går att spara beror främst på nuvarande värmekälla samt husets årsförbrukning av el. Många gånger innebär det inte någon direkt kostnad – utan en direkt besparing. Det visar följande exempel:

Ett hus har vattenburen el och förbrukar 36 000 kWh per år för uppvärmning. Med en kostnad på 100 öre per kWh innebär det årligen 36 000 kr. Det kan ställas mot de 12 000 kr det hade kostat att värma upp hemmet med bergvärme (med samma förbrukning och elpris). Varje år sparar därmed familjen 24 000 kr.

Om familjen betalat 200 000 kr för installationen skulle det innebära att familjen sparat ihop till installationen på ca 8 år. Det kan låta lång tid men redan första dagarna, efter installationen, kommer kostnaden att vara lägre än på nuvarande nivå. Detta utifrån följande:

 • Familjen lånar 200 000 kr
 • Familjen betalar 2 % i ränta på per år dvs. 4 000 kr
 • Familjen betalar tillbaka lånet på 20 år dvs. 10 000 kr per år

Varje år betalar därmed familjen 14 000 kr för lånet. Detta samtidigt som deras nya bergvärme sparar dem 24 000 kr per år!

När flyttfirma anlitas för flytt till Varberg

Nytt jobb, kärlek eller bara för omväxling? Oavsett orsak till att flytten bär till Varberg så behöver frågan kring hur flytten ska ske lösas. Många väljer att anlita en flyttfirma i närheten av Varberg för att underlätta flytten. Eftersom tjänsten omfattas av RUT innebär det även att priset blir 50 % lägre. Men boka aldrig ”första bästa flyttfirma” utan tänk efter före. Det brukar löna sig.

1. Kontrollera referenser, exempelvis via RECO

Det finns flera recensionssidor där kundernas recensioner påvisar hur de uppfattar den service de fått från sin flyttfirma. De företag som fått höga betyg under längre tid får utmärkelsen ”RECOmenderat företag”. En flyttfirma i Varberg har fått denna utmärkelse under 6 år i rad. Det är självklart ett mycket bra betyg.

2. Flyttfirma från Varberg – eller varifrån du flyttar

Ska du flytta till Varberg, från en annan stad, är chansen stor att du kontaktar en flyttfirma i din nuvarande stad. Det kan exempelvis vara Göteborg. Men när flytt sker mellan två olika städer kan flytthjälpen lika gärna beställas från den stad du bor i – som den stad du ska flytta till. Det blir oavsett lika mycket jobb och lika många mil de behöver åka. Kanske finns det billigare hjälp att få från den andra staden? Ta in offerter och jämför.

3. Planera och fundera på behov

Finns önskemål om att få hjälp med flytten kanske det även finns önskemål om att få hjälp med andra tjänster som underlättar flytten. De större flyttfirmorna brukar kunna erbjuda kompletta paketlösningar som minst sagt underlättar under flyttdagarna.

 • Magasinering – Förvara delar av bohaget under kortare eller längre tid i magasin.
 • Montering – Få hjälp med att montera hyllor och andra möbler på plats
 • Installering – Få hjälp med att installera dator, Wi-fi och annan elektronik
 • Flyttstädning – Få hjälp med städningen efter att flytten genomförts
 • Tunga lyft – Flygel eller kassaskåp? Meddela din flyttfirma i förväg och fråga om de kan hantera dessa så kallade tunga lyft.

Fundera först över vilka delar som önskas och ta sedan in offert för att se hur mycket ekonomin klarar av. Blir det för dyrt kanske monteringen kan genomföras själv? Många gånger blir däremot billigare än vad kunden trott. Detta tack vare att RUT-avdraget gäller för de flesta tjänster inom flytt.