Utbilda dig till rörmokare i Stockholm

Utbilda dig till rörmokare i Stockholm

För den som vill utbilda sig till rörmokare i Stockholm finns många möjligheter. Efter avslutad utbildning finns även goda chanser till jobb och yrket har en säker framtid. Vill man så kan man utbilda sig redan på gymnasiet eller via Komvux men vill man byta bana senare i livet finns även andra möjligheter att skaffa sig en utbildning för att kunna arbeta i branschen.

Gymnasieprogram

För den som tidigt i livet bestämt sig för att utbilda sig till rörmokare finns möjlighet redan när det är dags att söka gymnasium. Flertalet skolor i Stockholm erbjuder VVS- och fastighetsprogram, som dessutom med stor sannolikhet kommer leda till jobb direkt efter skolan.

Är man skoltrött efter grundskolan är det ett bra program att välja, just tack vare att det innefattar många delar med praktiskt arbete redan under skoltiden. När man sedan har jobbat i två år kan man genomföra en yrkesexamen och titulera sig som diplomerad VVS-montör, vilket motsvarar samma sak för vad som tidigare kallats rörmokare.

Komvux

Har man inte tidigare avslutat en gymnasieutbildning finns möjlighet utbilda sig till rörmokare via kommunal vuxenutbildning. Utbildningsperioden varar i 64 veckor innan man är färdig, och är upplagd med både teoretiska och praktiska övningar. Precis som med gymnasieprogrammet har man goda chanser till jobb så snart man gått ut med godkända betyg. För att ansöka till utbildning via Komvux krävs att man har avslutat grundskola eller motsvarande.

Via företag

Vissa företag inom branschen erbjuder själva att utbilda sina anställda med interna utbildningar, men det brukar även finnas möjlighet att gå som lärling för att lära sig yrket. Bor man i Stockholm och vill arbeta som rörmokare är det enklast att själv kontakta olika företag i staden för att fråga om det finns möjlighet till lärlingsplats.

Lärlingstiden varar olika länge men en fördel med den här utbildningsformen är att man får lön under tiden. Speciellt för detta är även att man måste göra en anmälan till VVS-branschens yrkesnämnd innan man kan börja.

Oavsett vilken utbildningsform man väljer kommer man ha en säker framtid eftersom det alltid finns en efterfrågan på duktiga hantverkare inom området. Jobbet är varierande och mestadels praktiskt, och man kommer i kontakt med många människor i form av både kunder och andra hantverkare.

Hur varmt ska det vara i en bastu?

Hur varmt som man önskar ha det i en bastu varierar självklart från person till person. Men det är även avgörande utifrån vad för slags bastu man har. Med exempelvis hög luftfuktighet kommer bastun att upplevas varmare än vad temperaturen visar. Därmed gäller även det motsatta. Generellt finns ingen gräns för hur varmt eller ”kallt” det kan vara i en bastu. Det är däremot ytterst få som bastar med en temperatur under 50 grader. Enligt vissa är den vanligaste nivån på 70 – 90 grader. Det är vad man hittar i badhus och andra platser som erbjuder bastubad. I detta fall är däremot luftfuktigheten mycket låg. Det handlar bara om några procents luftfuktighet i dessa modeller som klassas som ”torrbastu”.

Har man däremot en luftfuktighet upp mot 30% sänks generellt temperaturen ner mot ca 50 – 70 %. De som bastar kommer uppleva samma ”värme” som ovan men luftfuktigheten gör att kroppen känner av värmen mer vilket därmed gör att själva temperaturen kan vara lägre. Det kan exempelvis jämföra med ångbastu där luftfuktigheten närmar sig 100%. Ånga pumpas ut i bastun vilket innebär att man inte behöver ha högre än 40 – 50 graders värme. Detta är en bastuform som blir allt mer populär och detta inte minst i spa och lite mer exklusivare anläggningar. En bastuform som just har 40 – 50 grader är den turkiska badformen Hamam. Det kan förenklat jämföras med en mix av bad och ångbastu. Här hålls en hög luftfuktighet i stort sett i hela badhuset.

En mix mellan luftfuktighet och temperatur

Det är alltså temperaturen i förhållande till luftfuktigheten som avgör hur varmt vi upplever det vara i en bastu. Att enbart titta på temperaturen blir alltså missvisande och något som inte kan jämföras. Ska det ske en rättvis jämförelse måste man ställa detta mot luftfuktigheten. Många har temperaturmätare men inte luftfuktighetsmätare i sin bastu men genom att installera de bägge kan man lättare hitta den mix mellan temperatur och fuktighet som man trivs med bäst. Är det torrbastu som lockar med hög temperatur? Eller kanske en ångbastu med varm ånga som ger den varma och sköna känslan.

”Befintligt skick” försvarar inte usel badrumsrenovering

”Befintligt skick” försvarar inte usel badrumsrenovering

Kan säljaren helt komma undan ansvar om en bostad säljs i ”befintligt skick”? Nej, det finns ändå krav på att bostaden ska vara i ungefärlig normal standard. Det visar sig efter en dom gällande en badrumsrenovering i Stockholm – som skapade en tvist i domstol.

För ett par år sedan såldes en finare bostadsrätt på Strandvägen i Stockholm för 7,5 miljoner. I kontraktet stod det att lägenheten såldes ”i befintligt skick” vilket betyder att köparen generellt inte kan vända några krav mot säljaren om felaktigheter upptäcks.

Men när köparen flyttat in och anlitat en besiktningsman framkom att en tidigare badrumsrenovering varit undermålig. Denna badrumsrenovering hade skett 2009 och förväntades därmed följa de då gällande byggreglerna. Men så var inte fallet. Det saknades exempelvis tätskikt och dränering. Man hittade även fel vid duschen som klassades som farliga.

Det slutade med att ett företag från Stockholm fick genomföra en totalrenovering av badrummet. Dessutom valde köparen att stämma säljaren eftersom han ansåg att det var för grova fel. Stockholms tingsrätt ansåg däremot att säljaren gjort rätt och gav honom rätt.

Men köparen valde att dra ärendet vidare och ansökte till Svea Hovrätt. Här ändrades beslutet och man ansåg att köparen hade rätt. Det man i detta fall lutade sig mot var att en köpare bör kunna förvänta sig att en bostad är på en viss ”miniminivå”. Detta alltså även om man valt att sälja den i befintligt skick och därmed avtalat bort rätten för klagomål.

I detta fall har man alltså gått förbi köparens undersökningsplikt och kommit fram till att befintligt skick inte gäller för samtliga skador eller dåliga renoveringar. Frågan slutade med att säljaren blev tvungen att betala 200 000 kr i skadestånd till köparen.

Vad är miniminivå?

Som denna undermåliga badrumsrenovering i Stockholm visar kan man alltså inte skydda sig helt och hållet som köpare genom att hävda att köp sker genom ”befintligt skick”. Det finns en lägstanivå som ändå måste vara uppfylld.

Men som Svea Hovrätt påpekar så var lägstanivån för låg i förhållande till priset på bostaden. Hade bostaden sålts för lägre pris hade alltså miniminivån varit lägre. Därmed skapas en svår definition kring hur miniminivån ska räknas ut utifrån marknadsvärde, bostadens pris och eventuella skador som hittas i renoveringen.

Öka säkerheten i företagets lokaler

Inbrott och objudna gäster hos företag är minst lika vanligt som hemma hos privatpersoner, och det kan kännas minst lika läskigt. Många anställda i vissa branscher känner sig otrygga när dom jobbar och det kan vara bra att se över säkerheten i företagets lokaler. Kanske kan det vara bra att sätta upp kameraövervakning om man haft många inbrott tidigare, och samtidigt fundera på om det går att byta ut nycklar och lås mot något bättre alternativ.

Kameraövervakning

Ett bra sätt för att öka både säkerheten och tryggheten är att sätta upp kameraövervakning. Driver man en butik är det vanligt att ha kameror vid kassan, vid entrén och på lagret. Det man bör tänka på om man funderar på att sätta upp kameror är att det finns vissa regler att förhålla sig till och det är viktigt att informera personalen om att det finns kameror uppsatta i lokalerna.

Företagslarm

Tillsammans med en bra kameraövervakning kan ett larm kan vara nödvändigt om det finns mycket värdesaker eller sekretessbelagda dokument inom företaget. Ett företagslarm kan kopplas direkt till en larmcentral så att hjälp kan vara på plats snabbt ifall det skulle lösas ut. Det är också bra att sätta upp skyltar om att lokalen är larmad så är chansen stor att inbrottstjuvarna avskräcks redan innan larmet ens behöver ljuda.

Se över nycklar och lås
Har företaget många anställda som bär egna nycklar kan det vara en god idé att se över om det finns ett bättre låsalternativ. Det finns alltid en risk med många nycklar och det är inte helt ovanligt att en eller flera kommer bort. Det skapar givetvis en otrygghet och om en nyckel kommer på vift kan man behöva byta ut hela låset. Se över om det finns andra möjligheter, kanske en säkerhetsdörr med kodlås. På så sätt blir det svårare att göra inbrott och koden kan bytas ut med jämna mellanrum för att öka säkerheten ytterligare.

Att ha kameraövervakning, ett bra företagslarm kopplat till larmcentral och en genomgång av lokalens alla nycklar och lås är några bra steg till att öka företagets säkerhet. Är man osäker på vad som passar kan man kontakta en leverantör för olika säkerhetssystem och få en genomgång av den egna lokalen för att hitta en lämplig lösning.

Spånsug för bättre luft i verkstaden

När man jobbar med trä eller andra material vilka sågas, hyvlas eller slipas, uppkommer en hel del damm och partiklar som fyller luften. I en mindre verkstad där ventilationen är begränsad kan detta resultera i en uppsjö hälsovådliga situationer. Att behandla vissa träslag kan ge värre allergiska reaktioner och hantering av kompositmaterial kan vara direkt skadligt. En andningsmask gör stor skillnad för den som jobbar i en sådan miljö, men det är ohållbart i längden. Att investera i en spånsug kan radikalt förändra hälsoaspekten och eliminera en rad följdproblem. För den som endast jobbar med snickerier som lekman kan det kännas svårt att ta kostnaden för en professionell spånsug, men det finns en rad olika alternativ att titta närmare på. Till skillnad från en dammsugare kan en spånsug hantera betydligt större volymer spån. Vidare är filtreringen av luft någonting helt annat!

Här finns ett stort sortiment för den som söker en professionell spånsug för industri. Oavsett vad för dimensioner som krävs, kan man hitta ett system som kan hantera behovet av spånhantering och luftrening. Att hitta begagnade alternativ går också via denna webbplats som kontinuerligt besöks av de med verksamhet som förknippas med bearbetning av trä.

Täta filter för bättre luft

En spånsug har flera olika funktioner och kan med lätthet sägas förändra hela arbetsmiljön. Å ena sidan möjliggör en effektiv spånsug arbete på detaljnivå. Suger man inte upp damm och spån kan man ha svårt att göra exakta moment i arbetet. Vidare förenklar man den generella renhållningen i produktionsanläggningen. Damm och spån hittar sin väg in i varenda vrå i fastigheten. Att automatiskt undanröja problemen innan de inträffar är gynnsamt för alla inblandade i produktionen.

Den kanske viktigaste faktorn som går att peka på när det gäller användning av en spånsug är att luften blir bättre att andas. När det finns slipdamm i luften kan både ögon och luftvägar påverkas negativt. Beroende på vad för material man jobbar med, kan man också råka ut för reaktioner. Det är inte bara plastmaterial som kan ha dessa effekter utan även många träslag vars damm blir mycket finkornigt. En spånsug för industriell användning kan hantera mycket stora mängder spån och filtrerar luften på ett sätt som vida överträffar alla mindre välbyggda alternativ på marknaden.

Större inköp fönsterbänkar

När man skall beställa fönsterbänkar i sten kan man ha några saker med sig i tanken. Dels handlar det om att man skall välja ut en leverantör som kan hantera just de material man är ute efter. I viss utsträckning kan man gå på tidigare meriter över vad de levererat. Samtidigt kan man vinna på en direktkontakt där man förhör sig om hur de gör inköp. I och med att natursten kan variera en hel del i fråga om färg samt ton, är det viktigt att man får så enhetliga fönsterbänkar som man kan hitta. Detta gäller dock inte om man är ute efter en brokigare inredning där man tar in varierande färger och material. I dessa fall skulle det kanske till och med kunna räknas som en fördel ifall man får fönsterbänkar från olika stenblock. Allt sådant kan man tala om med det företag man hör av sig till för sitt behov av fönsterbänkar.

Detta är ett av de företag som har bra affärskontakter och stor erfarenhet av att köpa in både fönsterbänkar och bänkskivor i sten. De kan allt som gäller mätning, tillverkning, måttanpassning och installation. En kontakt går snabbt och man kan ofta få svar på alla de frågor som kan vara intressanta för att nå önskad inredningsstil. För inspiration kan man titta på bilder av olika fönsterbänkar som alla levererats från ett och samma företag. Beroende på vilka behov man har kan en leverans gå ganska snabbt. Är det riktigt stora skivor som önskas kan man dock behöva planera lite mer. Allt utgår ifrån tillgång och produktion.

Fönsterbänkar och skivor i kök?

Att inreda köket är en uppgift som många går och funderar på under längre tid. Detta är ett rum som man inte renoverar allt för ofta. Detta kan vara en av orsakerna till att man är noga med valet av fönsterbänkar och material. När man väl kommit fram till hur man vill att köket skall se ut, kan man gå vidare och titta på vad som erbjuds från de olika leverantörer som finns tillgängliga. Om man kan hantera frågan om att mäta på egen hand är det smidigt att beställa sina fönsterskivor i sten. När väl dessa levereras bör man vara noga så att de installeras korrekt. Mindre differenser kan åtgärdas med fog, men generellt bör man försöka undvika alla glipor mellan trä och fönsterbänkarna man köpt in till husets olika rum.

Säkerhetsdörrar i Uppsala

Var man än befinner sig finns ett intresse för säkerhetsdörrar och åtgärder för att minimera stöldrisken. Att få inbrott är någonting av de värsta många kan föreställa sig. Delvis kan det handla om att man riskerar att bli av med saker man tycker mycket om, samtidigt som det är en fråga om integritet. När någon fritt går runt i bostaden och tittar in i varje hemlighet som där kan rymmas, upplever vissa att det är svårt att känna sig hemma i bostaden igen. Det är någonting som kan ta lång tid att komma tillrätta med. När det gäller säkerhetsdörrar i Uppsala och på andra platser, har man en möjlighet att snabbt dämpa de risker som finns. Att begå inbrott är någonting som skall gå fort och med minimal risk för att gripas. En säkerhetsdörr bjuder tufft motstånd för den som vill ta sig in. Därför kan hus med sådana säkerhetsanpassningar klara sig bättre.

Det finns ett flertal konsumenter som införskaffat säkra dörrar i Uppsala och då valt företaget Woodsteel. Säkerhetsdörrarna levereras med eller utan installation. Det kan dock förordas att man anlitar företagets certifierade installatörer för att man skall få en så hållfast och bra installation som möjligt. Dörrarna kan anpassas för att smälta in i trapphus eller kvarter där man har sin bostad.

Vilken säkerhetsnivå?

För den som köper säkerhetsdörr finns det några olika nivåer att välja bland. Vissa har en förkärlek till de säkerhetsdörrar som har klass 1-3. Detta är ofta fullt tillräckligt för att minimera risken för spontana försök att ta sig in i bostaden. De är avsevärt svårare att komma förbi än de vanliga ytterdörrar som finns på marknaden. Det är inte bara en fråga om att låset är bättre anpassat för att motstå inbrottsförsök. Såväl stommar som konstruktion är betydligt starkare.

Önskar man en bättre säkerhet kan man testa säkerhetsdörrar med klass 4 eller högre. Hoppet från klass 3 till 4 är det som ger störst förbättring av skyddet. Den senare av dessa kan hantera seriösa försök att ta sig in med tunga redskap. Såväl bultsax som slagborr kan användas under viss tid utan att dörren ger efter! Har man dessa verktyg med sig behöver man ge ifrån sig en hel del buller under arbetet. Detta drar snabbt till sig nyfikenhet från grannar och andra som passerar. Att dörrarna kan anpassas för att se ut just som man önskar är ytterligare fördelar som finns när det rör sig om villasäkerhet i Uppsala.

Vad kostar fönsterputs i Stockholm?

Vad kostar det att få sina fönster putsade för en person som bor i Stockholm? Det beror lite på hur man räknar…

Det skiljer i pris på både hantverksyrken och tjänsteyrken runt om i landet. Delvis beror det på utbud och efterfrågan men även på generella levnadskostnader. I Stockholm är det både dyrare att bo, äta och leva än i många andra delar av landet vilket även delvis kan synas i priser hos tjänsteföretag. Så vad kostar det med fönsterputs i Stockholm?

Fast pris för antal rum

Flera städföretag i Stockholm har valt att ta betalt för fönsterputsning utifrån hur många rum lägenheten har. Det kan exempelvis innebära att man har ett pris för en 1:a, ett pris för de som bor i en 2:a osv. De priser som anges är då generellt för tvåglasfönster. Det kan därmed tillkomma en kostnad om det är treglasfönster.

Samtidigt skapar detta en tolkningsfråga utifrån dagens ”öppna planlösningar”. Är det en stor etta eller bör lägenheten räknas som en tvåa? Dessutom blir det inte korrekt att jämföra dessa priser i det fall man inte vill ha samtliga fönster putsade.

Fast pris per timme

Ett annat alternativ är man betalar per timme som fönsterputs pågår. Som kund kan det upplevas osäkert att inte ha ett fast pris men det skapar en mer flexibel lösning. Därmed kan du själv välja att putsa vissa fönster eller hoppa över vissa vilket innebär lägre kostnad.

Be om offert

Eftersom städbolagen visar olika slags prisberäkningar kan det vara svårt att jämföra priserna. Är en fönsterputs på en 2: a med fast pris på 750 kr billigare än att beställa samma fönsterputs på timme?

Bästa vägen för att få en uppfattning om vad det egentligen kostar är att begära in offerter. Räkna hur många fönster du har, skriv ner boende yta samt antal rum. Skicka sedan in informationen till flera städföretag i Stockholm som erbjuder fönsterputs. De brukar vara mycket snabba på att svara med offert vilket innebär att ett flertal förslag kommit in redan inom ett dygn.

Med offerter från flera företag ser du snart vad ett ”rimligt” pris bör vara. Sedan kan du välja om du vill anlita det billigaste företaget eller välja något annat företag som har andra fördelar.

Effektiv golvslipning

Golvslipningar är någonting som kan göra stor skillnad både i offentliga miljöer och i bostäder. På detta sätt kan man snabbt få rummet att bli som nytt igen. Detta till en betydligt rimligare kostnad och arbetsinsats än vid köp av ett helt golv. Beroende på vad för golv det rör sig om kan det slipas olika många gånger innan man behöver ersätta det med ett nyare. Generellt kan man slipa om ett standardgolv 3 gånger. Att boka golvslipning i Malmö eller andra större städer är enkelt. Det kan vara bra att ha information om golvtyp och yta inför offert. Olika golv kräver olika arbetssätt och efterbehandling. Vad som är optimalt för ett specifikt golv kan man få svar på genom dialog med utföraren.

Golvslipning i trapphus

Slitage är avgörande för hur ofta man behöver genomföra en golvslipning men det är inte bara en fråga om hur många som passerar golvytan. En rad andra variabler kan väga in i hur snabbt ett golv slits ner. Inom tillverkningsindustrin kan ett betonggolv nötas snabbt till följd av kemikalier eller andra starka ämnen. Solljus och temperaturväxlingar kan också ligga till grund för hur snabbt ett golv förlorar sin forna glans. I trapphus är det ofta en fråga om stort slitage. Att utföra en golvslipning i ett sådant utrymme kan göra väsentlig skillnad i fråga om helhetsintryck! Det finns en rad företag som erbjuder golvslipning i Malmö och som kan rycka ut snabbt vid behov.

Att slipa golv i natursten eller betong ställer andra krav på utrustningen än vid slipning av trägolv och parkett. Vidare krävs andra typer av efterarbete för att säkerställa hög slittålighet.

Dammfri golvslipning i Malmö

En av utmaningarna vid slipning av golv är allt damm som förekommer. För allergiker kan detta resultera i stort obehag under längre tid. Det är således inte förvånande att dammfri golvslipning uppmärksammats stort! Vid golvslipning i Malmö kan man anlita företag med kompetens inom just detta arbetssätt. Fördelarna är påtagliga då man slipper en hel del av det obehag som kommer till följd av arbetet. Inför efterbehandling av golvet minimerar man också effektivt arbetet som krävs för att städa iordning. Vid lackning av golvet är det viktigt att man har en helt ren yta som inte har rester av damm.

Intresset för hemrenovering i Sverige är tydligt och genom att ta hand om ytskikt kan man nå stora resultat på kort tid. Golvslipning i Malmö har blivit en stor bransch där kompetenta hantverkare kan bidra till ett vackert och estetiskt hem.

Plastbandning ett säkert alternativ

Det finns flera olika typer av bandning som anses vara ett säkert alternativ till stålbandning. Om du ska säkra större volymer av lättare last kan du med fördel använda dig av plastbandning med polyesterband. Detta är ett kostnadseffektivt alternativ till stål som klarar nästan samma nivå av påfrestning utan att gå sönder.

När plastbandning introducerades på marknaden för några år sedan, välkomnade många företag denna nya typ av bandning som ett alternativ till bandning med stålband. Den levde i allra högsta grad upp till förväntningarna, inte minst för användningsområden där stålband tidigare användes på grund av avsaknaden av alternativ.

Plastbandning med hjälp av verktyg är inte bara en effektiv metod för bandning – dessa verktyg fungerar dessutom bättre än de flesta verktyg som används för bandning med de stålband de ersätter. Idag lägger de flesta stora tillverkarna stora resurser på framtagning av nya bandningsverktyg för plastbandning, särskilt för polyesterband.

Plastbandning med polyester är framtiden

Det finns fyra koncept inom plastbandning, såväl som all annan typ av bandning: spänning, utsträckning, återhämtning och arbetsområde. Spänningen sker när bandet dras samman eller trycks ut. När tillräckligt mycket spänning appliceras på ett band, kommer det börja sträckas ut. När det har sträckts ut tillräckligt mycket, kommer bandet vilja återgå till sin normala form. När det har sträckts ut så pass mycket att det vill återhämta sig, men inte kan göra detta, befinner sig bandet inom sitt arbetsområde.

Graden av återhämtning beror på hur mycket spänning som appliceras, den tid som materialet befinner sig under spänning och materialets egenskaper. Ju längre tid som går, desto mer minskar återhämtningen, och i slutändan även spänningen. Polyester är ett material för plastbandning som har goda egenskaper och som är effektivt när en högre initial spänning krävs.

Idag används plastbandning med polyester inom många branscher i Sverige som ett säkrare, starkare och mer hållbart alternativ till stålbandning. Denna typ av bandning kan bibehålla spänningen genom hela lasten och håller den väl på plats även under skakiga transporter. Med tanke på de snabba framsteg som görs inom utvecklingen av bandningsverktyg för plastbandning, är det inte en fråga om huruvida ett företag kommer byta från stål till polyester – det är snarare en tidsfråga.